admsys

About Admin Sys

This author has not yet filled in any details.
So far Admin Sys has created 82 blog entries.

IVF tvillingar

Tidigare har behandling med IVF (provrörsbefruktning) varit förenat med hög risk för tvillingar och trillingar. Men sedan slutet av 1990-talet började resultaten gällande födda barn efter behandling med IVF förändras på ett positivt sätt. Andelen födda tvillingar och trillingar sjönk, och andelen födslar med bara ett barn ökade. Detta berodde på att metoden för att frysa ner embryon utvecklades till det bättre, vilket gjorde det möjligt för IVF-kliniker att ”spara” patienternas embryon i ett fryst tillstånd. Så istället för att återföra ett flertal embryon, så kunde man välja ut ETT att återföra. De övriga kunde frysas ner för att användas för framtida försök ifall det skulle bli aktuellt för patienterna.

IVF tvillingar

Att återföra endast ett embryo kallas singel embryo transfer (SET) och det blev snabbt en vedertagen metod i Sverige då Socialstyrelsen införde riktlinjer om detta 2003.

Flerbördsgraviditeter innebär risker för både mamman och barnen, bland annat kan barnen födas för tidigt och det finns en ökad risk för havandeskapsförgiftning. Genom att bara återföra ett embryo, och frysa ner övriga embryon, kan således riskerna minskas och dessutom får paret chans att göra återföring med frysta/tinade embryon vid ett senare tillfälle och slippa genomgå en hormonstimulering igen.

Hur blir tvillingar till?

Enäggstvillingar uppstår genom att ett embryo delar sig till två och enäggstvillingar kommer från ett enda befruktat ägg. Enäggstvillingar har alltid samma kön. Enäggstvillinggraviditet sker spontant och går inte att påverka. Vid IVF är det något vanligare med enäggstvillingar jämfört med vid spontan graviditet.

I vissa fall väljer man erbjuda paret återföring av två embryon, och ansvariga läkare har då bedömt att risken för tvillinggraviditet är liten.  Vid tvillinggraviditet efter återföring av två embryon blir det oftast (men inte alltid) tvåäggstvillingar.

Både enäggs- och tvåäggstvillingar innebär ökade risker både för mamman och barnen.

IVF tvillingar

Ungefär 1,5 % av alla förlossningar som sker är med tvillingar. Och vid IVF ligger nivån högre, ungefär på 3 % (i Sverige).

Boka tid för rådgivning

https://xn--fertilitetsrd-0fb.se/
april 2019
mån tis ons tor fre
12345
89101112
1516171819
2223242526
2930123

IVF tvillingar2019-01-07T15:44:58+00:00

Vad kostar provrörsbefruktning i Sverige?

IVF (provrörsbefruktning) och andra typer av fertilitetsbehandlingar kan finansieras på olika sätt. Vissa par/patienter får remiss till reproduktionsmedicinska centra på sjukhus för behandling, vilket bekostas helt av landstinget, och vissa betalar själva (privat) för sin behandling.

Landstinget

För landstingsfinansierad behandling gäller att paret/patienten ska uppfylla de kriterier som ställs av landstinget, vilket handlar om bland annat ålder och ifall man har barn sedan tidigare. Kriterierna kan variera något mellan de olika landstingen i Sverige. Vanligtvis har man rätt till upp till tre behandlingar ifall kraven uppfylls.

Vad kostar provrörsbefruktning

Privat finansiering

Vid privatfinansierad behandling går paret/patienten tillsammans med läkaren igenom de olika alternativ som finns för betalning. Detta görs i samband med första besöket då behandlingen planeras. Ofta finns det flera sätt att lägga upp den ekonomiska biten, antingen genom att betala för en behandling i taget (enstaka behandling) eller om man vill betala för 2 eller 3 behandlingar som en ”paket”-lösning.

En enstaka IVF-behandling brukar kosta mellan 35 000 – 40 000 kr i Sverige. Ifall man vill betala för tre behandlingar direkt, ligger priserna för detta på omkring 65 000 – 80 000 kr. Paketbetalningar brukar fungera så att behandlingsserien avslutas då en av behandlingarna gett upphov till barn. Detta innebär alltså att ifall man får ett barn på första försöket så har man inga innestående försök kvar utan då är alla behandlingar avslutade. Många upplever att det tar bort en del av känslan av press när man vet att man har tre försök på sig att lyckas.

Vad kostar provrörsbefruktning

Ifall det vid återföringsdagen finns mer än ett embryo med god kvalitet kan de övriga frysas ner, och då tillkommer en kostnad för frysförvaringen. Dessa embryon kan användas för eventuellt framtida försök. När dessa embryon ska tinas och återföras brukar det kosta mellan 15 000 – 20 000 kr. Graviditetsresultaten för återföring med frysta/tinade embryon är i nivå med återföring av färska embryon.

Delbetalning

De flesta kliniker erbjuder möjlighet att delbetala sina behandlingar, vilket förenklar betalningen för många. Det brukar finnas olika alternativ genom samarbete med banken där man kan slå ut behandlingskostnaden på 6-12 månader utan ränta. Ibland går det även att välja längre avbetalningsplan, men med en ränta som läggs på kostnaden.

När det är bestämt vilket alternativ av betalning som är aktuellt skrivs alltid ett avtal mellan kliniken och paret/patienten. Detta avtal är viktigt för båda parter för att veta vad som ingår i kostnaden.

Boka tid för rådgivning

https://xn--fertilitetsrd-0fb.se/
april 2019
mån tis ons tor fre
12345
89101112
1516171819
2223242526
2930123

Vad kostar provrörsbefruktning i Sverige?2019-01-02T12:40:40+00:00

Hur många lyckas med IVF första gången?

Att genomgå IVF är för de flesta en speciell tid och många upplever det som en berg-och-dalbana. Det kan vara påfrestande både känslosamt och fysiskt för båda parter och man brottas kanske med många frågeställningar gällande livet i stort men även gällande behandlingen i sig.

Det är många som väljer att inte berätta för sin omgivning om sina IVF-försök för att slippa känna press från andra, medan det för vissa är helt naturligt att berätta om det. Oavsett hur man väljer att göra så ska man göra det som känns bäst för en själv.

När det gäller IVF och även andra typer av fertilitetsbehandlingar så är det mycket som ska stämma för att behandlingen ska lyckas, och många gånger gör det också det glädjande nog. Två personers likheter och olikheter ska stämma överens för att möjligheten ska skapas för en ny människa att bildas.

När man sätter igång med sin behandling är det bra om man är beredd på att det kanske inte fungerar direkt. Det kan komma att behövas ett antal försök innan man når målet.

Hur många lyckas med IVF första gången?

Resultat

En IVF-läkare planerar behandlingen så att den ska kunna utföras på ett så optimalt sätt som möjligt. Detta sker utifrån all information från fertilitetsutredningens analyser och resultat, samt läkarens kunskaper och erfarenheter. Utifrån detta görs en plan, tillsammans med paret, för hormonstimulering, ägguttag, befruktning, odling och återföring av embryon.

För de par som genomgår en embryoåterföring blir ungefär en tredjedel gravida på första försöket. Den här siffran är dock mycket beroende av kvinnans ålder. Om ett par genomgått tre embryoåterföringar får ungefär 70 % av dem ett barn. Det är därför väldigt viktigt att se varje behandling som ett delförsök i en serie av behandlingar.

Hur många lyckas med IVF första gången?

Det finns även metoder för att sortera fram embryon med hög kvalitet, exempelvis genom blastocystodling (även kallat långtidsodling). En förutsättning för att kunna göra långtidsodling är att det finns möjlighet att skapa flera embryon vid varje stimulering. Vanligen krävs minst fem befruktade ägg för att välja denna metod. Vid långtidsodling kan chansen att få ett barn vara upp emot 50 % vid ett embryoåterförande.

Vissa saker kan variera mellan behandlingarna. Exempelvis, läkaren kan behöva justera hormondoserna till andra behandlingen för att resultaten ska kunna förbättras, efter att man sett hur första stimuleringen utvecklade sig. Kvalitet hos ägg och spermier kan också variera mellan cykler, vilket också gör att chansen att lyckas kan vara variera mellan olika behandlingar.

Boka tid för rådgivning

https://xn--fertilitetsrd-0fb.se/
april 2019
mån tis ons tor fre
12345
89101112
1516171819
2223242526
2930123

Hur många lyckas med IVF första gången?2018-12-17T09:10:51+00:00

IVF Väntetid

IVF är en metod för att hjälpa de som inte kan bli gravida på egen hand, och den utförs på ett antal kliniker i landet, både privata och på sjukhus. På sjukhusen och vissa privatkliniker som har avtal med landstinget kan patienter som uppfyller landstingets kriterier få upp till tre behandlingar utan kostnad. Man betalar bara vanlig patientavgift vid besöken.

För att få boka tid för IVF behöver paret genomgå en fertilitetsutredning innan, där en läkare utreder om det finns någon orsak till infertiliteten. Det är när denna utredning är klar, då läkare och patienter går igenom alla testresultat och analyssvar, man kan börja diskutera möjliga vägar att gå för att få hjälp. IVF kan då vara en metod som kan öka chansen att lyckas.

IVF väntetid

Väntetider

När paret bestämt sig för att det är IVF som man vill genomgå kan de antingen att få en remiss till ett reproduktionsmedicinskt centra på ett sjukhus, ifall de uppfyller de kriterier som finns, eller välja att betala privat för behandlingen. Inom landstingen är det ibland väntetider, men det ser väldigt olika ut från region till region, samtidigt som det varierar kraftigt i olika perioder. Vanligtvis får man komma på ett första planeringsmöte med läkare inom någon månad, och efter det är väntetiden mellan 3-12 månader för att starta själva behandlingen, beroende på var i Sverige man bor.

I de flesta landsting kan man, genom att åberopa vårdgarantin, söka sig till andra delar av landet ifall hemortens landsting inte kan uppfylla vårdgarantin. Vårdgarantin i detta fall innebär att man ska få träffa en IVF-läkare inom 3 månader och sedan påbörja sin behandling inom 3 månader efter det.

Privat finansiering

Privata kliniker har kortare väntetider på grund av att de inte har samma patienttryck som sjukhusen. Vanligtvis får man träffa en läkare inom några veckor och planera sin behandling. Därefter brukar det inte vara så mycket mer väntetid än att vänta in kvinnans menstruationscykel för att kunna påbörja hormonstimuleringen.

IVF väntetid

Det finns olika orsaker till att patienter väljer att betala privat för sin behandling, och det är inte enbart på grund av att väntetiden ofta är kortare. I en del fall finns inget annat val ifall man beslutat sig för att genomgå IVF. Det kan vara så att de kriterier som landstingen satt upp för landstingsfinansierad behandling inte uppfylls, avseende exempelvis åldern. Privatkliniker har oftast en högre åldersgräns. Det kan också vara så att man har gemensamma barn sen tidigare, vilket också medför att behandling via landstinget inte är möjligt.

IVF med donerade spermier

Från och med 1 januari 2019 är det tillåtet för privata kliniker att utföra IVF med donerade könsceller (ägg och spermier). Detta har tidigare i Sverige bara varit tillåtet på universitetssjukhusen, och väntetiden har varit längre än för vanlig IVF eftersom tillgången på donerade spermier och ägg är begränsad.

Boka tid för rådgivning

https://xn--fertilitetsrd-0fb.se/
april 2019
mån tis ons tor fre
12345
89101112
1516171819
2223242526
2930123

IVF Väntetid2018-12-13T09:20:02+00:00

IVF efter missfall

Missfall är vanligt bland alla som försöker få ett barn, både på naturlig väg och genom en fertilitetsbehandling. Av alla graviditeter som är konstaterade, avstannar ungefär 20 %. Det sker oftast i ett tidigt stadium, dvs före graviditetsvecka 12.

Det finns många olika anledningar till att det blir missfall, men den absolut vanligaste är att fostret har ett kromosomalt fel som innebär att det inte är livskraftigt. Kroppen väljer då själv att avbryta graviditeten.

IVF efter missfall

Känslorna

Det kan vara en känslomässigt smärtsam tid att genomgå ett missfall för alla berörda personer och många känner behov av att få prata om det i sin omgivning eller med någon utomstående. På till exempel barnmorskemottagningar och gynekologkliniker finns hjälp att få i form av samtalsstöd. Det kan kännas skönt att veta att i de allra flesta fall är missfall inget som man själv kan påverka, det sker ändå.

För de som har svårigheter att bli gravida på egen hand, och har genomgått en IVF-behandling kan naturligtvis ett missfall ibland vara en ännu större besvikelse. Viktigt är ändå att försöka tänka på att även om det inte gick hela vägen, så har man fått bevis på att många delar ändå har fungerat på vägen mot målet. Exempel på detta är äggens utveckling i äggstockarna, spermiernas förmåga att befrukta ägget, den tidiga utvecklingen av embryot, implantationen och även viss utveckling efter det. Många IVF-kliniker erbjuder, som en del av behandlingen, samtal med en terapeut som har stor erfarenhet av att prata med personer som genomgår fertilitetsbehandlingar och som drabbas av missfall.

IVF efter missfall

Starta ny behandling

Efter att ett missfall skett bör det gå en normal menstruationscykel innan nästa behandling påbörjas, vilket innebär en normal mens mellan missfallsblödningen och start av stimulering. Det kan kännas jobbigt att vänta, men det är viktigt för att kunna veta att slemhinnan inuti livmodern inte är irriterad. Mensblödningen visar också att hormonnivåerna gått tillbaka till det normala efter graviditeten.

Den nya behandlingen planeras på samma sätt som tidigare tillsammans med den ansvariga IVF-läkaren. Om det efter behandlingen blir ett positivt graviditetstest bokas en tid för ett tidigt ultraljud, som görs av läkaren omkring graviditetsvecka 7. Då mäts fostrets storlek och man kan se om det finns en hjärtaktivitet. Om allt ser ut som det ska vid denna ultraljudskontroll har risken för missfall sjunkit avsevärt, från omkring 20 % till 5 %.

Boka tid för rådgivning

https://xn--fertilitetsrd-0fb.se/
april 2019
mån tis ons tor fre
12345
89101112
1516171819
2223242526
2930123

IVF efter missfall2018-12-03T09:06:55+00:00

IVF åldersgräns

IVF (även kallat provrörsbefruktning) är en metod för att hjälpa de par som har svårigheter att bli gravida på egen hand. Det går ut på att kvinnan genomgår en hormonstimulering för att ett antal ägg ska mogna i äggstockarna som sedan kan tas ut och befruktas i ett IVF-lab. Efter odling några dagar sätts ett befruktat ägg tillbaka till livmodern.

Åldersgränser

För att kunna genomgå en IVF-behandling behöver kvinnan ha de förutsättningar som krävs för att den ansvariga läkaren bedömer att en behandling har god chans att lyckas. Chanserna varierar från individ till individ, beroende på ett flertal faktorer. En faktor som spelar en stor roll, gällande chansen att kunna lyckas med en behandling, är kvinnans ålder. Fertiliteten försämras med åldern, och efter att kvinnan är 35 år sjunker den markant. Detta beror på att antalet äggceller i äggstockarna sjunker samtidigt som kvaliteten på äggen också blir sämre ju äldre kvinnan är.

IVF utförs av reproduktionsmedicinska centra på sjukhus, eller på privata IVF-kliniker. Behandlingen kan antingen bekostas av landstinget, ifall kriterierna är uppfyllda, eller så betalar patienten själv sin behandling, vilket kallas för privatfinansierad behandling. Beroende på vilken klinik som är aktuell, råder olika åldersgränser. Inom landstingen finns ofta en åldersgräns där kvinnan ska vara under 39 år och mannen under 55 år för att få genomgå behandling. Inom den privata vården där patienten bekostar behandlingen själv brukar det finnas en övre gräns på omkring 43 år.

IVF åldersgräns

Mannens ålder

Det finns studier som visar att mannens stigande ålder kan innebära en ökad risk för vissa sjukdomar hos det kommande barnet. Inom landstingen är ofta den övre gränsen satt till 55 år för mannen, medan det brukar vara något högre gräns hos privatklinikerna.

Behandling utomlands

I vissa fall väljer patienter att åka utomlands för att genomgå IVF-behandling. Olika länder har olika regler gällande åldersgränser. Viktigt att veta ifall man är intresserad av detta är att medicinkostnader i dessa fall inte omfattas av högkostnadsskyddet i Sverige. Utöver det tillkommer naturligtvis kostnaderna för resor och uppehälle.

Frysa obefruktade ägg

Många kvinnor och män väljer att skaffa barn senare i livet nu jämfört med tidigare. I många fall beror det på att man vill hinna med bland annat karriär och resande innan man bildar familj. Ofta kan det också bero på att man inte har en partner som man vill ha barn tillsammans med, vilket gör att tiden går.

IVF åldersgräns

Ett sätt för kvinnor att bevara fertiliteten, eller i alla fall öka sina chanser och förlänga sin fertila period, är att frysa in sina obefruktade ägg. Ju yngre kvinnan är när hon gör detta, desto bättre kvalitet har de infrysta äggen. Detta ökar chansen att äggen ska kunna ge upphov till ett barn i framtiden ifall det inte går på naturlig väg.

Boka tid för rådgivning

https://xn--fertilitetsrd-0fb.se/
april 2019
mån tis ons tor fre
12345
89101112
1516171819
2223242526
2930123

IVF åldersgräns2018-11-26T10:15:55+00:00

Frysta embryon chans

IVF

Att genomgå en IVF-behandling (som också kallas provrörsbefruktning) innebär att kvinnans ägg tas ut från äggstockarna och befruktas med mannens spermier utanför kroppen. Detta sker i ett laboratorium på en IVF-klinik. IVF-behandlingen planeras tillsammans med en IVF-läkare och under behandlingens gång följer läkaren äggens utveckling i äggstockarna tills att de är redo att plockas ut genom en nål via slidväggen.

Frysta embryon chans

Embryon

Äggen följer med äggblåsans vätska genom en tunn slang till ett rör. Röret tas om hand av embryologerna som arbetar i IVF-labbet, som letar upp äggen i vätskan under mikroskop och för över dem till skålar med näringslösning.

Äggen befruktas samma dag med mannens spermier. Dagen efter ser man på äggen ifall befruktningen lyckats eller inte. De ägg som blivit befruktade kallas nu embryon, och dessa odlas 2-5 dagar innan återföring till livmodern sker. Under dessa dagar följer embryologerna embryonas utveckling, bland annat med avseende på vid vilken tidpunkt deras celler delar sig, samt hur cellerna ser ut. När det är dags för återföring väljs det embryo ut som visar sig ha bäst kvalitet enligt bedömningen.

Frysta embryon

Tidigare var det vanligt att fler än ett embryo återfördes till livmodern. Detta resulterade ofta i tvilling- eller trillinggraviditeter, vilket innebar stora risker för både barnen och mamman. Sedan flera år tillbaka återförs endast ett embryo, och enbart i undantagsfall två embryon, vilket har sänkt frekvensen av flerbördsgraviditeter avsevärt. En viktig anledning till att detta varit möjligt är att möjligheten att frysa in embryon blivit mycket bättre genom nya frystekniker. Detta möjliggör att de embryon som inte kan återföras, kan sparas istället för eventuell återföring i framtiden.

Om det på återföringsdagen exempelvis finns tre embryon som har hög kvalitet, återförs ett embryo till livmodern, och två kan frysas in. Frystekniken innebär att embryona får ligga i en speciell fryslösning som gör att risken för bildande av kristaller inuti embryots celler minskar. Därefter fryses de i flytande kväve (-196 grader C).

Frysta embryon chans

Om den färska behandlingen inte lyckas, eller om paret vill göra en syskonbehandling kan de frysta embryona användas. Den nya behandlingen blir då inte lika omfattande eftersom embryon redan finns.

Upptiningen sker samma dag som återföringen ska ske. Det kan vara påfrestande för embryon att frysas och tinas men ungefär 9 av 10 embryon överlever denna procedur. Chansen att bli gravid efter återföring av ett embryo som är fryst dag 5-6 ligger ungefär på samma nivå som återföring av ett färskt embryo.

Boka tid för rådgivning

https://xn--fertilitetsrd-0fb.se/
april 2019
mån tis ons tor fre
12345
89101112
1516171819
2223242526
2930123

Frysta embryon chans2018-11-19T10:18:17+00:00

Provrörsbarn

IVF är en förkortning för In Vitro Fertilisering, vilket är detsamma som provrörsbefruktning. Det innebär att befruktningen sker utanför kroppen, i ett IVF-lab.

Utredning

När ett par har svårigheter att bli gravida på egen hand kan ibland IVF vara en väg att gå, för att öka sina chanser att få ett barn. För att veta om IVF behövs görs först en fertilitetsutredning hos en gynekolog, för att ta reda på om det finns någon orsak till varför graviditeten dröjer. I en tredjedel av fallen hittas en orsak hos kvinnan, och lika ofta ligger orsaken hos mannen. I den sista tredjedelen av paren som utreds hittar läkaren ingen orsak alls till infertiliteten. Det är många små delar som ska stämma för att ett barn ska bli till, och allt går inte att se i utredningen. Många gånger kan mer tid vara det som behövs för att bli gravida.

Om läkaren rekommenderar IVF efter att utredningen är avslutad, kan paret boka tid för detta på en IVF-klinik eller få remiss till reproduktionsmedicinskt centrum på ett sjukhus. I de flesta landsting finns chans att få upp till tre IVF-försök om man uppfyller landstingets kriterier.

Provrörsbarn

Behandling

En IVF-behanding startar med ett planeringssamtal med en IVF-läkare, där information ges och hormonstimuleringen av kvinnan planeras. Hormonerna tas för att öka antalet mogna ägg i äggstockarna, vilket ökar chanserna att nå en graviditet.

Hormonstimuleringen består av injektioner och ibland även en nässpray. Under stimuleringen tas ibland blodprover för att följa östrogennivån. I äggstockarna finns äggblåsor som under behandlingen ökar i storlek, vilket läkaren följer med hjälp av vaginalt ultraljud. I äggblåsorna (även kallade folliklar) finns äggen. Målet är att få cirka 10 äggblåsor som innehåller mogna ägg.

På dagen för ägguttaget punkteras äggblåsorna med en nål och äggen följer med vätskan genom en tunn slang till ett provrör. Embryologerna som arbetar i labbet letar upp äggen och befruktar dem senare under dagen med mannens spermier. Spermier har lämnats av mannen samma dag som ägguttaget sker.

Graviditet

Om befruktning sker som planerat får embryona utvecklas 2-5 dagar innan det är dags för återföring till livmodern. Embryot förs då in med en liten tunn plastslang. Omkring 5-6 dagar efter ägguttaget sker implantationen, vilket innebär att embryot börjar växa in i slemhinnan inuti livmodern. Ungefär 2-3 veckor senare kan kvinnan känna av tidiga graviditetssymptom ifall behandlingen har lyckats. Vissa kvinnor kan få en liten blödning, vilket är helt normalt.

När kvinnan är i omkring sjunde graviditetsveckan, bokas ett ultraljud hos läkaren. Då mäts fostrets storlek och man kan också se ifall fostret har en hjärtaktivitet. Ifall allt ser bra ut vid denna undersökning får patienten sedan skriva in sig på en mödravårdscentral där barnmorskor följer graviditeten hela vägen till förlossning.

Provrörsbarn

IVF-metoden i sig innebär ingen ökad risk för skador hos det kommande barnet. Den största risken med IVF har tidigare varit den ökade risken för tvillingfödsel då det varit vanligt att fler än ett embryo återförts till livmodern. Numera återförs endast ett embryo åt gången i de flesta fall, vilket har sänkt tvillingfrekvensen till normal nivå.

Boka tid för rådgivning

https://xn--fertilitetsrd-0fb.se/
april 2019
mån tis ons tor fre
12345
89101112
1516171819
2223242526
2930123

Provrörsbarn2018-11-20T08:58:15+00:00

Singel insemination – hur fungerar det?

Från och med 1 april 2016 blev det i Sverige lagligt för kliniker att utföra insemination med donerade spermier för ensamstående kvinnor. Innan dess åkte många svenska kvinnor till Danmark och andra länder för att genomgå denna behandling.

Donatorn

Enligt lagen om genetisk integritet är alla spermadonatorer som används i Sverige för insemination och IVF ”öppna”, vilket innebär att identiteten är känd. Alla barn som föds har rätt att veta varifrån de kommer. Rent praktiskt så betyder det att när barnet som kommit till genom behandlingen nått en mogen ålder har han eller hon rätt att få information om donatorns identitet.

Det är förälderns/föräldrarnas ansvar att berätta för barnet, gärna i tidig ålder, så att barnet sedan själv kan välja ifall han eller hon vill ta reda på informationen om donatorn.

Singel Insemination

Utredning

Inför en insemination med donerade spermier görs en utredning av en läkare, då förutsättningarna att bli gravid samt att ta hand om ett barn bedöms. Läkaren har ansvar att utreda om kvinnan har de medicinska såväl som de psykologiska och sociala förutsättningarna för att genomgå en behandling samt för att ge en trygg uppväxtmiljö för det blivande barnet. Inför en behandling med donerade könsceller finns också lagliga krav på att en psykosocial utredning ska göras av en beteendevetare. När båda dessa delar av utredningen är godkända kan kvinnan gå vidare till att planera själva behandlingen tillsammans med en läkare.

Inseminationen

Donatorinseminationen kan utföras på ett reproduktionsmedicinskt centrum på ett sjukhus (inom landstinget) eller på en privatklinik. Beroende på om kvinnan har regelbundna menstruationscykler eller inte, finns olika sätt att behandlas. Detta planerar läkaren som ansvarar för behandlingen.

Om cyklerna är regelbundna kan ägglossningen prickas in med hjälp av ägglossningstest. Ifall cyklerna är oregelbundna kan en lättare hormonstimulering vara till hjälp. Själva inseminationen utförs vanligtvis samma dag som ägglossningen sker eller dagen efter.

Singel Insemination

När det är dags för inseminationen förs spermierna in i livmodern med hjälp av en tunn plastslang. Proceduren utförs av en läkare eller barnmorska. Detta brukar vara helt smärtfritt och är över på några minuter.

Spermierna simmar sedan genom livmodern och därefter upp genom äggledarna där de möter ägget som släppt från äggstocken. Om befruktning sker implanterar ägget sedan i livmoderväggen ca 5 dagar efter ägglossningen. Omkring tre veckor senare tas graviditetstestet och då vet man om behandlingen lyckats eller inte. Det är bra att vara beredd på att det många gånger behövs flera inseminationsförsök innan det lyckas.

Boka tid för rådgivning

https://xn--fertilitetsrd-0fb.se/
april 2019
mån tis ons tor fre
12345
89101112
1516171819
2223242526
2930123

Singel insemination – hur fungerar det?2018-11-05T09:24:22+00:00

Hur många ägg har en kvinna?

När ett foster utvecklas under graviditeten bildas alla organ i ett tidigt skede. Redan under de första tre månaderna är organen, inklusive de inre könsorganen (äggstockar och testiklar) på plats. Under resten av graviditeten växer de och utvecklas färdigt.

När ett barn med könskromosomerna XX föds, finns äggstockarna fullt utvecklade i nedre delen av buken, innehållande tillsammans ca 1 miljon omogna ägg. Dessa omogna ägg kallas även för ägganlag.

Hur många ägg har en kvinna

Antalet omogna ägg i äggstockarna minskar med tiden, och vid puberteten finns det ungefär 400 000 ägganlag kvar. Varje dag påbörjar ett flertal ägganlag en mognad – med målet att få fram ett moget ägg som är redo att kunna bli befruktat av en spermie.  Utvecklingen från ett omoget ägg till ett fullt moget ägg tar ca 3 månader. Vid ägglossningen, som styrs av hormonsignaler från hypofysen, spricker äggblåsan så att den mogna äggcellen kommer ut på äggstockens yta. Ägget fångas upp av äggledarens tratt för att transporteras in i äggledaren.

Finns det aktiva spermier i äggledaren kan det ske befruktning, då äggcellen fertiliseras och ett embryo utvecklas. Embryot rör sig sedan långsamt, under flera dagar, mot livmodern för implantation i livmoderns slemhinna.

Alla de ägg som inte når den mogna fasen (>99%) tillbakabildas i äggstocken under olika mognadstadier. Totalt är det ungefär 400 st ägg når det mogna stadiet och släpps från äggstocken vid ägglossningen under kvinnans fertila period.

Vanliga missförstånd

Många tror att om man använder preventivmedel ”sparas” de omogna äggen i äggstockarna och man kan på så vis förlänga sin fertila period. Detta stämmer inte, då ett stort antal ägg förbrukas varje månad trots preventivmedlet.

Det är inte heller så att man förbrukar ett stort antal ägg vid stimulering för äggfrysning eller IVF. Det som sker är istället att ett antal äggceller räddas, genom de högre hormondoserna, från att tillbakabildas. Det finns därför ingen risk för tidigare menopaus, även efter genomgång av flera IVF- eller äggfrysbehandlingar.

Ålderfaktor

Vid ungefär 35 års ålder börjar kvinnans fertilitet sjunka relativt snabbt, vilket beror på att antalet omogna ägg i äggstockarna försvinner i allt snabbare takt.  Kvaliteten på äggen försämras också med åldern, vilket kan medföra att det blir svårare att bli gravid och att risken för missfall ökar.

Undersökningar för att mäta äggreserven (antalet omogna äggceller)

Det finns inget direkt och helt säkert sätt att mäta äggreserven. Däremot kan man få en relativt bra uppskattning av äggreserven genom ultraljud och ett hormontest. Vid ultraljud kan läkaren räkna antalet antrala folliklar (halvstora äggblåsor) och med denna mätning få en uppfattning om äggreserven. Vid en blodprovstagning för att uppskatta äggreserven, mäter man nivån av ett hormon som heter AMH – Anti Mülleriskt Hormon.

Hur många ägg har en kvinna

Utredning

Om man försökt bli gravid under en period, utan att lyckas, kan man boka tid till en läkare för att göra en fertilitetsutredning. Då undersöker läkaren både kvinnan och mannen för att se om man kan hitta någon orsak till infertiliteten. Det är vanligt att det kan ta lite tid att bli gravid, så för de par där kvinnan är under 35 år så bör man försöka ett år innan man påbörjar en utredning. Är kvinnan över 35 år kan tid bokas efter att paret har försökt i minst 6 månader. Fertilitetsutredning görs på gynekologiska öppenvårdskliniker och IVF-kliniker.

Boka tid för rådgivning

https://xn--fertilitetsrd-0fb.se/
april 2019
mån tis ons tor fre
12345
89101112
1516171819
2223242526
2930123

Hur många ägg har en kvinna?2018-10-29T10:28:59+00:00
Load More Posts