Fertilitetskliniker

I dagsläget finns åtskilliga fertilitetskliniker, både offentliga och privata. Som patient har du möjlighet att söka dig till vilken klinik du vill i hela landet och är alltså inte bunden till den klinik som ligger närmast eller som hör till ditt landsting. En del landsting köper behandlingar från privata kliniker. Att söka klinik utanför landstinget är behäftat med ökade kostnader.

Fertilitetsklinik

En sjuksköterska ger information om hur en hormonbehandling går till.

Vilka krav ställer klinikerna?

Detta varierar både mellan olika landsting och mellan de olika privata klinikerna. Det finns dock några punkter där man går efter samma riktlinjer oavsett vilket landsting patienten tillhör. Dessa är bland annat åldersgräns. Åldersgränsen för landstingsfinansierad är att kvinnan inte får vara äldre än 39 år. Hos privata kliniker kan gränsen vara något högre, men de flesta behandlar inte kvinnor äldre än 43 år. Landstingsfinansierade behandlingar ställer krav på att partnern inte får vara äldre än 55 år. De flesta landsting tillåter inte heller behandling om paret redan har ett barn. Hos privata kliniker får patienterna oftast själva betala. Kostnaden är runt 35 000 kr per behandling. Om du har en arbetsgivare som tillåter bruttolöneväxling, minskar kostnaden motsvarande den marginalskatt som du betalar. Landsting säger stopp för kvinnor med ett BMI högre än 35 eftersom missfallsrisken ökar vid övervikt.

Välja klinik

Det finns flera kliniker att välja mellan och som regel väljer man en som finns inom bekvämt avstånd från hemmet då behandlingen innebär några turer till och från kliniken. Alla kliniker har liknande utrustning och laboratorierna fungerar på samma sätt. Behandlingsresultaten sammanställs årligen i ”Qivf” och de visar att alla kliniker är lika duktiga och att de har likvärdiga resultat som inte skiljer sig åt. De skillnader som kan antydas beror på slumpmässiga variationer som inte vetenskapligt belagda. Och jämför man över tid är skillnaderna försumbara. Ni kan med gott samvete välja klinik beroende på vad som känns bäst för er.

På en fertilitetsklinik finns laboratorium där man med hjälp av mikroskop kan studera vävnader och celler.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

2019-11-04T16:18:16+02:00