Vad är IVF?

IVF är en förkortning av In Vitro Fertilisering (In= i, Vitro=glas) och är en procedur som kan användas för behandling av infertilitet. Fördelen med IVF är att den kan användas oavsett orsaken till infertilitet, så länge kvinnan är kapabel att bära ett barn. Det innebär att behandlingen kan användas oavsett om det är mannen eller kvinnan som är infertil eller om orsaken till barnlösheten är okänd.

Vad är IVF?

Befruktning

Äggen tas från kvinnans äggstockar eller från en donator och spermier tas från mannen i förhållandet eller från en donator. Man kan dock inte få både donerade ägg och donerade spermier då lagen säger att minst en av föräldrarna måste vara den biologiska föräldern till barnet. Spermier och ägg läggs tillsammans i en skål med näringslösning och där får normal befruktning ske. Skulle spermierna däremot ha nedsatt förmåga att simma eller penetrera ägget, kan de injiceras direkt in i ägget med en så kallad mikroinjektion.

Implantering i livmodern

Skålen med spermier och ägg ställs sedan i ett värmeskåp i ett dygn innan de kontrolleras. Om befruktning har skett kommer ett eller två ägg att planteras in i kvinnans livmoder. Om allt sedan går enligt planerna fäster det befruktade ägget vid livmoderväggen och fosterutvecklingen som följer är densamma som för barn som tillkommit spontant. Grundregeln är att man återför ett embryo och bara under vissa omständigheter, tex hög ålder hos kvinnan, kan två embryon återföras.  Om man återför ett embryo är risken för tvillinggraviditeter inte förhöjd.

Ivf steg för steg

Hur stora är chanserna för lyckad IVF?

Chanserna att en IVF-behandling ska lyckas varierar beroende på föräldrarnas ålder och livsstil, samt bakomliggande orsaker till barnlösheten För ett yngre par är chansen att lyckas vid en IVF-behandling ca 30-40%, och frekvensen minskar med åldern.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

2019-11-04T16:05:43+00:00