Hormonbehandling IVF

Provrörsbefruktning

IVF står för In Vitro Fertilisering, och in vitro betyder ”i glas”, vilket alltså innebär ”fertilisering (befruktning) i glas (provrör)”. För att en sådan behandling ska kunna ske behöver det finnas mogna ägg i kvinnans äggstockar som kan plockas ut och fertiliseras med spermier utanför kroppen.

Vid en normal menstruationscykel genomgår varje månad ett stort antal ägganlag en mognadsprocess. Men endast ett når målet att slutmogna och blir ett befruktningsbart ägg som kan genomgå ägglossning.

Hormonstimulering

Det är en känslig procedur att under en IVF-behandling plocka ut ägg från äggstockarna, befrukta dem med spermier och låta dem utvecklas i IVF-laboratoriet några dagar innan återföring till livmodern kan ske. För att öka dessa chanser, vill man öka antalet ägg att befrukta. Detta görs genom att kvinnan genomgår en hormonstimulering som planeras tillsammans med IVF-läkaren. Målet är att få ca 8-10 st ägg att plocka ut och befrukta.

Stimuleringen består av att kvinnan tar dagliga injektioner av hormonet FSH, vilket leder till att fler ägg växer till och mognar. Som komplement till dessa injektioner tas ytterligare ett hormonpreparat för att undvika för tidig ägglossning (s.k. nedreglering).

Hormonstimulering IVF

Det finns två olika upplägg för hur stimuleringen kan ske, och vilken som är lämplig bedöms av IVF-läkaren när behandlingen planeras tillsammans med paret. Den ena varianten kallas för det korta protokollet, och där får kvinnan efter att ha tagit sina-FSH-injektioner några dagar, även lägga till injektioner med det dämpande hormonet under ca 5 dagar. Totalt tar denna stimulering ungefär två veckor.

Den andra varianten kallas långa protokollet, och då får kvinnan ta en nässpray med det dämpande hormonet under ca två-tre veckor, innan det är dags att starta med FSH-injektionerna. Detta tar ca fyra-fem veckor totalt.

Ibland tas blodprover under stimuleringen för att se hur östrogennivåerna förändras i kroppen. Läkaren följer också hur äggen utvecklas under FSH-stimuleringen med hjälp av vaginalt ultraljud. Äggen ligger inuti äggblåsor, även kallade folliklar. Diametern på blåsorna mäts och på så vis kan läkaren bedöma vilken dag som äggen är redo att plockas ut.

Hormonstimulering IVF

36 timmar innan själva ägguttaget ska ske på kliniken tar kvinnan en hormoninjektion som kallas ”äggmognadsspruta”. Den gör att äggen som vuxit till ska bli mogna och bli redo för ägglossning. Det är viktigt att vara noga med tiden eftersom läkaren ska plocka ut äggen precis när de mognat klart, men innan de självmant lossar från äggstockarna. Under hormonstimuleringen känner en del kvinnor av vissa lättare biverkningar medan andra inte känner det alls. Exempel på biverkningar kan vara humörsvängningar och svettningar, som beror på det östrogendämpande hormonet. Man kan också känna sig svullen och spänd över magen mot slutet av stimuleringen.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

2019-11-04T15:56:00+00:00