Äggplock IVF – hur går det till?

Bakgrund

Äggplock är en benämning för uttag av ägg från äggstockarna vid IVF. Vid IVF har kvinnan genomgått en hormonstimulering för att ägg i äggstockarna ska mogna och bli redo för befruktning. Målet är att det vid ägguttaget ska finnas ungefär 10 mogna ägg att hämta ut.

Ägguttaget sker den dagen som läkaren planerat utifrån hur äggen utvecklats under stimuleringen. Äggen ligger i vätskefyllda äggblåsor, även kallat folliklar, och läkaren mäter hur deras storlek förändras under stimuleringen genom vaginalt ultraljud (VUL). När äggblåsorna nått den storlek och det antal man önskar, är det dags för kvinnan att ta den sista hormoninjektionen, äggmognadssprutan. 36h senare är det dags för ägguttaget.

Äggplock IVF

Ägguttaget

Dagen för ägguttaget kommer patientparet till kliniken en stund innan själva uttaget ska starta.  Då finns det tid för att klä om och för att hinna träffa den personal som ska vara med under operationen, vilket vanligtvis är en läkare och en sjuksköterska eller barnmorska. Sjuksköterskan sätter in en tunn venkateter i armen för att kunna ge läkemedel direkt till blodet.

Mannen lämnar spermaprov samma dag som ägguttaget sker, antingen på kliniken eller om han föredrar att ta med sig det hemifrån. Inför ägguttaget får han också byta om för att vara med.

Proceduren börjar med att kvinnan får lokalbedövning och ett snabbverkande smärtstillande läkemedel via venkatetern i armen. Äggen hämtas ut genom att en tunn ultraljudsledd nål förs genom slidväggen och punkterar äggblåsorna, likt hur ett vanligt blodprov tas från armen. Genom nålen som sitter ihop med en tunn slang förs vätskan innehållande äggen till ett provrör. Vätskan tar embryologen i IVF-laboratoriet hand om och analyserar i mikroskopet. Äggen förs sedan över till odlinggskålar innehållande näringslösning som ger äggen en optimal miljö. Dessa ställs i odlingsskåp som håller rätt temperatur och rätt nivå av syre och koldioxid.

Äggplock IVF

Totalt tar hela besöket ca 1,5-2 h, varav själva ägguttaget vanligtvis tar ca 15-20 minuter. Efteråt får kvinnan vila en stund. Embryologerna kommer under dagen sammanföra spermierna med äggen, antingen genom att de båda läggs tillsammans i en odlingsskål där befruktningen sker, eller genom att spermier injiceras in i äggen. Det senare alternativet görs då spermierna är få till antalet, eller att de inte kan simma framåt av egen kraft. Detta kallas ICSI, eller mikroinjektion och utförs av embryologerna med hjälp av specialutrustade mikroskop. Dagen efter ägguttaget undersöks äggen av embryologerna som då kan se vilka av äggen som blivit befruktade.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

2019-11-04T15:55:10+00:00