Spermadonator

Donerad sperma används vid IVF och inseminering antingen i de fall då mamman är ensamstående, om det handlar om samkönat lesbiskt par eller i de fall där mannen i förhållandet har något fel på sin spermieproduktion. För att bli spermiedonator krävs att du är mellan 25 och 45 år, är frisk och inte har några anlag för ärftliga sjukdomar.

Hur går det till?

Processen börjar med ett läkarsamtal där hälsoläget gås igenom, det kontrolleras om det finns några ärftliga sjukdomar i släkten och även varför du vill donera. Därefter får du lämna ett spermaprov som senare kommer att test-frysas i labbet. Spermierna måste klara av att frysas för att kunna användas vid IVF och insemination, och det är inte alla som har den spermiekvalitet som krävs.

Sen får du lämna blodprov och urinprov för att utesluta att du lider av några smittsamma sjukdomar som exempelvis klamydia, HIV, gulsot eller syfilis.

Om du sedan godkänns som donator får du lämna sperma mellan 15 till 30 gånger. Det kan låta mycket men du kommer aldrig ge upphov till barn i fler än 6 olika familjer.

Spermadonator

Blodprover tas på mannen för att utesluta smitta.

Kan du vara anonym?

Enligt svensk lagstiftning har alla barn rätt att få veta sitt ursprung efter det att de uppnått myndig ålder. Det innebär att du inte kan vara anonym.

donera spermier hur ofta

Spermierna prepareras inför testfrysning.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

2019-11-04T16:14:05+02:00