IVF efter 40

Det är vanligt att många väntar med att försöka skaffa barn tills att det känns som att rätt tid i livet infinner sig. Kanske vill man satsa på sin karriär, kanske man vill ha en viss ekonomisk stabilitet, eller kanske vill man ha ägnat sig åt resande till exempel. En vanlig anledning till att många väntar är också att man ännu inte funnit den partner som man vill dela föräldraskapet med.

Åldern påverkar chansen

Kvinnans ålder är den faktor som påverkar chansen att bli gravid allra mest. I takt med ökande ålder sjunker antalet ägg i äggstockarna, samtidigt som också kvaliteten hos äggen försämras. Detta sker genom hela livet, men efter 35 år sker förändringen mer drastiskt. Äggen finns med i äggstockarna sedan födseln, vilket skiljer sig från mannens könsceller som nybildas allt eftersom.

IVF efter 40

För ett par, där kvinnan är över 35 år, som har försökt bli gravida i minst 6 månader utan resultat, är det bra att gå vidare genom att boka en fertilitetsutredning tillsammans. Vid samkönade par eller ensamstående kvinnor bokas också en utredning för att ta första steget mot att försöka bli föräldrar/förälder. Ju tidigare man söker hjälp, desto större är chansen att kunna nå målet – att få barn.

Efter 40

För de kvinnor som är omkring 40 år är chansen att lyckas med IVF (provrörsbefruktning) cirka 20-25 %, och efter 40 år sjunker chansen för varje år som går. Då det finns stora individuella variationer är det viktigt att träffa en läkare för att få en bedömning av sina möjligheter. Förutom ålder är kvinnans äggreserv av stor betydelse vid IVF. Vid läkarbedömning görs bland annat bedömning av äggreserven (ultraljud och blodprov för bestämning av AMH värde).

Många av IVF-klinikerna i Sverige har satt en övre gräns på omkring 43 år för kvinnan att genomgå IVF-behandling, vilket är grundat i det som nämnt ovan, att chanserna med IVF försämras med åldern. I andra länder kan andra åldersgränser gälla, och det är inte ovanligt att kvinnor och män från Sverige väljer att göra behandling utomlands av olika anledningar.

Äggdonation

Om IVF med egna ägg inte lyckats, finns det ett annat sätt för kvinnor att öka sina chanser och det är genom äggdonation. Då genomgår man en IVF-behandling där ägget som befruktas är från en yngre kvinna och har då bättre förutsättningar att leda till en graviditet.

IVF efter 40

Äggdonation har tidigare i Sverige bara varit tillåtet att utföras av universitetssjukhusen, men sedan 1 januari 2019 tillåter lagen även privatkliniker att erbjuda detta. Det kan dock vara lång väntetid för att genomgå äggdonation eftersom det är brist på äggdonatorer i Sverige.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

2019-11-04T15:46:36+02:00