IVF steg för steg

IVF är en metod för att hjälpa de par som har svårt att bli gravida på egen hand. Efter att ha försökt i ett år utan att lyckas kan paret söka hjälp inom sjukvården, att få göra en fertilitetsutredning. .  Om kvinnan är äldre än 35 år kan utredning startas redan efter ett halvårs försök till graviditet. En läkare utreder då om det finns någon bakomliggande orsak till infertiliteten.

Om det vid utredningen framkommer resultat som visar på att IVF skulle kunna vara en behandling som förväntas öka chanserna att få barn, får paret boka en tid på en IVF-klinik.

IVF-behandlingens steg

1. Hormonstimulering

För att få ägg att mogna i äggstockarna genomgår kvinnan en hormonstimulering. Målet är att få fram 10-12 äggblåsor. Stimuleringen sker med dagliga injektioner och sjuksköterskorna/barnmorskorna ger instruktioner hur de ska tas. Det finns två olika typer av hormonstimuleringar, det långa och det korta protokollet. Vid det långa protokollet tas en nässpray i 2-3 veckor innan injektionerna startas. Totalt tar detta ungefär 5 veckor. Det korta protokollet sker med endast injektioner och tar omkring 2 veckor.

IVF steg för steg

Under stimuleringen följer läkaren äggblåsornas utveckling i äggstockarna med hjälp av vaginalt ultraljud. Ibland tas också blodprov för att mäta nivån av östrogen.

2. Ägguttag

När läkaren bedömer att äggblåsorna är lagom stora bestäms vilket datum ägguttaget ska ske. 36 timmar innan uttaget tas en sista injektion – äggmognadssprutan. Vid ägguttaget punkteras äggblåsorna med hjälp av en nål via slidan och äggen som ligger inuti blåsorna aspireras via nålen till ett provrör. Vid ägguttaget ges lokalbedövning och i tillägg ett snabbverkande smärtstillande läkemedel via en venkateter i armen.

Vätskan med äggen undersöks av embryologerna och äggen överförs till odlingsskålar med näringslösning.

3. Befruktning

Samma dag som äggen tas ut lämnar också mannen ett spermaprov. Detta prepareras och senare under dagen förs ägg och spermier samman. Det sker antingen genom att de läggs i samma odlingsskål där spermierna själva befruktar ägget, eller genom att en spermie injiceras in i ägget. Det senare alternativet sker när spermierna är få till antalet eller har svårt att ta sig fram av egen kraft.

4. Odling av embryon

Dagen efter ägguttag och befruktning ser embryologerna vilka ägg som blivit befruktade. De har då två kärnor (en från spermien och en från ägget) som sedan smälter samman för att bilda en gemensam kärna. De ägg som är befruktade odlas 2-5 dagar. Under tiden följer embryologerna och läkarna utvecklingen.

IVF steg för steg

5. Återföring

När det är dags för återföring väljs det embryo ut som bedöms ha högst chans till graviditet. Detta sker vanligtvis på dag 2 eller dag 5. Om det finns fler än ett embryo med god kvalitet kan övriga frysas ner för eventuella framtida återföringar.

6. Hormonstöd

För att öka chanserna till graviditet tar kvinnan extra tillskott av gulkroppshormon första tiden efter återförandet.

7. Graviditetstest

Ungefär 3 veckor efter ägguttaget kan graviditetstestet tas. Ibland kan blödningar uppstå innan, men det är ändå viktigt att ta testet för att vara säker. Det är vanligt med blödningar även om behandlingen lyckats.

Om testet visar negativt kan ett samtal med ansvarig läkare bokas in för att diskutera hur man vill gå vidare. Om det visar positivt planeras ett tidigt ultraljud in, omkring graviditetsvecka 7.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

2019-11-04T15:48:19+02:00