Överstimulering IVF-behandling

Vid IVF (provrörsbefruktning) tas ägg ut från äggstockarna för att befruktas med spermier utanför kroppen i ett IVF-laboratorium. För att optimera chanserna att kunna återföra ett befruktat ägg (embryo), med hög kvalitet, till livmodern brukar kvinnan oftast få genomgå en hormonstimulering, för att få flera ägg att mogna. I den naturliga menstruationscykeln är det bara ett ägg (ibland två) som mognar och vid en hormonstimulering är målet att få fram ca 10 st mogna ägg för att ha goda förutsättningar för en lyckad behandling.

Hormonerna gör så att de ägg-anlag som finns i äggstockarna utvecklas och blir till ägg som ligger inuti vätskefyllda äggblåsor. I takt med stimuleringen ökar äggblåsornas storlek, vilket den ansvariga IVF-läkaren följer genom ultraljudsundersökning. När ett antal äggblåsor blivit lagom stora bestämmer läkaren att det är dags att avbryta hormonbehandlingen och bestämma en tid för ägguttaget.

Överstimulering IVF-behandling

Olika känslighet

Olika kvinnor har olika känslighet för hormoner, vilket gör att den dos som läkaren bestämmer varierar från kvinna till kvinna. Läkaren gör en bedömning av äggreserv bl. a med hjälp av blodprovssvar (AMH) och ultraljud av äggstockarna. Utifrån kvinnans äggreserv beslutar man om dosnivå av hormoninjektionerna. Vid låg äggreserv ges högre doser, och vid hög äggreserv ges lägre doser. Man tar också hänsyn till kvinnans vikt och resultat av eventuella tidigare IVF-behandlingar.

Det kan ibland vara så att hormondosen ändras från en behandling till en annan på grund av att läkaren på föregående behandling kunde se att dosen var antingen för låg eller för hög. Dosen kan också ofta justeras under behandlingens gång för att sänka eller öka hormonpåverkan.

Om dosen är för låg kan det leda till att endast några få ägg eller ibland inga ägg alls utvecklas. Om dosen istället är för hög kan det bli så att äggstockarna svarar kraftigt på hormonerna och för många ägg växer till och utvecklas. I vissa fall kan det bli komplikationer i form av överstimulering (OHSS – ovariellt hyperstimuleringssyndrom). Det är ovanligt att OHSS utvecklas och blir allvarligt, men det är inte ovanligt att kvinnor kan känna av en viss grad av överstimulering. IVF-läkarna kontrollerar alltid utvecklingen i äggstockarna och är bra på att förutse de fall där risken för detta är stor, samt att sätta in åtgärder för att bromsa överstimuleringen.

Symptom på överstimulering

Symptom på att man är på väg att bli överstimulerad är exempelvis svullnad, ömhet/smärta och spänningskänsla över nedre delen av magen, vilket beror på att äggstockarna är förstorade och vätska samlas i buken. Man kan må illa, känna trötthet och nedsatt allmäntillstånd samt ha svårt att ta djupa andetag. Vid dessa symptom ska man alltid höra av sig till sin klinik för att få en bedömning av läkare. I vissa fall kan akut sjukhusvård behövas.

Överstimulering IVF-behandling

Överstimuleringen kommer i slutet av behandlingen och ibland till och med efter embryoåterföringen. Chansen att bli gravid påverkas inte av detta, men ibland kan läkaren välja att vänta med återföringen till nästa cykel för att undvika att överstimuleringen ska förvärras. Embryot fryses då ner och kvinnan får komma tillbaka för en frysåterföring nästa cykel istället. Återföring av ett fryst embryo görs ofta utan hormonstimulering, eller ibland endast med en lättare form av stimulering.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

2019-11-04T15:46:59+02:00