Kunskapsbank2020-01-08T15:08:30+02:00

Vår kunskapsbank

26november, 2018

IVF åldersgräns

IVF (även kallat provrörsbefruktning) är en metod för att hjälpa de par som har svårigheter att bli gravida på egen hand. Det går ut på att kvinnan genomgår en hormonstimulering för att ett antal ägg ska mogna i äggstockarna som sedan kan tas ut och befruktas i ett IVF-lab. Efter odling några dagar sätts [...]

19november, 2018

Frysta embryon chans

IVF Att genomgå en IVF-behandling (som också kallas provrörsbefruktning) innebär att kvinnans ägg tas ut från äggstockarna och befruktas med mannens spermier utanför kroppen. Detta sker i ett laboratorium på en IVF-klinik. IVF-behandlingen planeras tillsammans med en IVF-läkare och under behandlingens gång följer läkaren äggens utveckling i äggstockarna tills att de är redo att [...]

12november, 2018

Provrörsbarn

IVF är en förkortning för In Vitro Fertilisering, vilket är detsamma som provrörsbefruktning. Det innebär att befruktningen sker utanför kroppen, i ett IVF-lab. Utredning När ett par har svårigheter att bli gravida på egen hand kan ibland IVF vara en väg att gå, för att öka sina chanser att få ett barn. För att [...]

5november, 2018

Singel insemination – hur fungerar det?

Från och med 1 april 2016 blev det i Sverige lagligt för kliniker att utföra insemination med donerade spermier för ensamstående kvinnor. Innan dess åkte många svenska kvinnor till Danmark och andra länder för att genomgå denna behandling. Donatorn Enligt lagen om genetisk integritet är alla spermadonatorer som används i Sverige för insemination och [...]

29oktober, 2018

Hur många ägg har en kvinna?

När ett foster utvecklas under graviditeten bildas alla organ i ett tidigt skede. Redan under de första tre månaderna är organen, inklusive de inre könsorganen (äggstockar och testiklar) på plats. Under resten av graviditeten växer de och utvecklas färdigt. När ett barn med könskromosomerna XX föds, finns äggstockarna fullt utvecklade i nedre delen av [...]

23oktober, 2018

Ägglossning efter missfall

Missfall Att få ett missfall innebär att graviditeten inte är livskraftig. Den absolut vanligaste orsaken till missfall är att fostrets kromosomer inte är normala. Missfall är vanligt och sker oftast innan graviditetsvecka 12. Andelen missfall är ca 20 % av konstaterade graviditeter. Ju äldre kvinnan är desto högre blir också risken för missfall. Man [...]

15oktober, 2018

Hur många IVF-försök innan gravid?

Behandling IVF är en behandling som finns till för att hjälpa par som inte blir gravida på egen hand. Ibland kan orsaker hittas som kan förklara infertiliteten hos paret, men lika ofta som man hittar orsaker hos mannen respektive hos kvinnan, hittar man ingen orsak över huvud taget. Detta brukar kallas oförklarlig infertilitet. [...]

8oktober, 2018

När sker befruktning?

Ägglossning Ägglossningen sker ungefär 14 dagar efter mensens första dag om kvinnan har 28-dagars menstruationscykler. Detta brukar man kalla cykeldag 14. Om man är osäker på när ägglossningen sker, finns det hjälp att få genom att använda ägglossningstest. Dessa finns att köpa på apoteket. Det finns också olika symtom som tyder på ägglossning. [...]

24september, 2018

Känna befruktning

Befruktning Mötet mellan ägg och spermie sker äggledaren.  Äggledaren har förmågan att kunna fånga äggen vid ägglossning och se till att spermierna tar sig dit från livmoder för att kunna befrukta ägget. Varje cell i kroppen innehåller arvsmassa. För att ägget skall kunna befruktas måste ägget halvera sitt DNA genom en så kallad reduktionsdelning. [...]

17september, 2018

Äggplock IVF – hur går det till?

Bakgrund Äggplock är en benämning för uttag av ägg från äggstockarna vid IVF. Vid IVF har kvinnan genomgått en hormonstimulering för att ägg i äggstockarna ska mogna och bli redo för befruktning. Målet är att det vid ägguttaget ska finnas ungefär 10 mogna ägg att hämta ut. Ägguttaget sker den dagen som läkaren planerat [...]

12september, 2018

IVF – hur många lyckas?

Vi människor är alla olika, unika. Vi har olika förutsättningar på grund av att våra kroppar är olika. När det handlar om att få ett barn, ska dessutom två personers likheter och olikheter stämma överens för att ett nytt liv ska kunna uppstå. När det gäller chanserna att lyckas med IVF (provrörsbefruktning) är det samma [...]

3september, 2018

Hormonbehandling IVF

Provrörsbefruktning IVF står för In Vitro Fertilisering, och in vitro betyder ”i glas”, vilket alltså innebär ”fertilisering (befruktning) i glas (provrör)”. För att en sådan behandling ska kunna ske behöver det finnas mogna ägg i kvinnans äggstockar som kan plockas ut och fertiliseras med spermier utanför kroppen. Vid en normal menstruationscykel genomgår varje månad [...]

27augusti, 2018

Gravid symptom

Befruktning Graviditetens längd räknas från den senaste menstruationens första blödningsdag.  Men själva befruktningen, alltså då spermien träffar ägget, sker runt ägglossning. Det är då det mogna ägget släpper från äggstocken för att röra sig genom äggledaren till livmodern och det är längs denna transport som befruktningen är möjlig. Ägget är ca 0,1 mm och [...]

20augusti, 2018

Fertilitetsmottagning – information

Barnönskan För alla par där det är svårt att få ett barn på egen hand, samt ensamstående kvinnor och samkönade kvinnliga par finns möjlighet att söka sig till mottagningar där man kan få hjälp att gå vidare med sin barnönskan. För olikkönade par är det viktigt att först ha försökt själva i minst ett [...]

13augusti, 2018

Fertilitetsbehandling regler

Behandlingar Det finns flera olika typer av fertilitetsbehandlingar. Ibland kan ett par som har svårt att bli gravida på egen hand bli hjälpta av att kvinnan genomgår en lättare hormonstimulering, då det kanske bara är ägglossningen som behöver hjälp på traven. I andra fall kan det behövas mer omfattande behandlingar, t ex IVF-behandling. Vid [...]

6augusti, 2018

Hur går IVF till?

IVF är en behandling som är vanlig vid infertilitet. Det kan vara så att man som olikkönat par genomgår denna typ av behandling, och det kan också vara aktuellt för samkönade kvinnliga par, samt ensamstående kvinnor. I de senare två fallen utförs IVF med donerade spermier. Donerade spermier kan också användas vid IVF då mannen [...]

30juli, 2018

Bloggar om IVF

I dag har de allra flesta svenskar tillgång till internet via datorn eller mobilen. Det innebär också att vi kan få kontakt med andra på ett sätt vi tidigare bara kunde drömma om. För en person i svåra situationer finns möjligheten att få kontakt med andra i samma situation via exempelvis bloggar och hemsidor. Naturligtvis [...]

23juli, 2018

Fertilitetskliniker i Stockholm

Beroende på vad du räknar som Stockholm blir utbudet synnerligen varierande. I Storstockholm finns inga offentligt drivna fertilitetskliniker, men väl privata sådana. Räknar du däremot in hela Stockholmsregionen finns ett flertal kliniker, i både privat och offentlig regi. Här gäller förstås samma regler för alla. Som patient har du rätt att söka dig till vilken [...]

16juli, 2018

Fertilitetskliniker i Malmö

Till en fertilitetsklinik kan du vända er om du vill genomgå utredning om du/ni är ofrivilligt barnlösa (även kallat fertilitetsutredning) eller om du/ni redan genomgått utredningsfasen och vill påbörja en fertilitetsbehandling. Det finns olika typer av behandlingar, exempelvis IVF, insemination och hormonstimulering. Till skillnad från Göteborg och Stockholm, finns det bara ett fåtal privata [...]

9juli, 2018

Fertilitetskliniker i Göteborg

Göteborg är en av de svenska städer som har tätast mellan sina fertilitetskliniker och även den stad där pionjärerna inom fertilitetsbehandlingar har befunnit sig. Här finns ett flertal kliniker att välja mellan både inom privat regi och inom offentlig verksamhet. Som patient kan du välja vilken fertilitetsklinik i Göteborgsområdet som passar dig bäst oavsett om [...]

2juli, 2018

Fertilitetscentrum

Fertilitetscentrum i Sverige har idag lång erfarenhet av fertilitetsutredningar och behandlingar. Både sådana som kommer på remiss från landstinget och par som söker sig till kliniker på egen hand. Många av dessa är del av ett större nätverk av fertilitetskliniker och forskare. Något som inneburit att man i Sverige har kunnat ta del av nya [...]

25juni, 2018

IVF kostnad – vad kostar IVF behandling?

Det går inte att sticka under stol med att IVF är en dyr historia. Priserna kan dock variera lite mellan olika fertilitetskliniker så möjligheten finns att hitta ett något billigare alternativ. Ett tips är dock att inte stirra dig blind på kostnaden, eftersom antalet lyckade behandlingar är minst lika viktigt. När det gäller provtagningar och [...]

18juni, 2018

Överstimulering vid IVF

Överstimulering var tidigare ett vanligt symtom vid IVF men tack vare att vetenskapen utvecklats så har dessa symtom blivit alltmer ovanliga. Vad händer om du drabbas av överstimulering? I samband med en IVF-behandling använder man sig av stimuleringsmediciner (follikelstimulerande hormon, FSH) för att det äggblåsorna skall tillväxa. Om man stimulerar med för höga doser kommer [...]

4juni, 2018

Symtom på ägglossning

Kan du avgöra när ägglossningen är på gång så att du kan pricka in den mer säkert? Det bästa sättet att få reda på när du har ägglossning är att kontrollera med så kallade ägglossningsstickor. Dessa kan man köpa på Apoteket. Om du har en 28-dagarscykel så rekommenderar man att du använder en ägglossningsticka dagligen [...]

4juni, 2018

Ägglossning

I normala fall sker ägglossning en gång per menscykel och inträffar ungefär 14 dagar före nästa mens. Det innebär att tiden för ägglossning är beroende på längden på din menscykel. Har du en längre menscykel så kommer ägglossningen senare än om du har en kortare. Kvinnan är bara fertil inom 24 timmar efter ägglossningen vilket [...]

Vill du bli kontaktad gällande utredning & behandling vid ofrivillig barnlöshet?