IVF åldersgräns

IVF (även kallat provrörsbefruktning) är en metod för att hjälpa de par som har svårigheter att bli gravida på egen hand. Det går ut på att kvinnan genomgår en hormonstimulering för att ett antal ägg ska mogna i äggstockarna som sedan kan tas ut och befruktas i ett IVF-lab. Efter odling några dagar sätts ett befruktat ägg tillbaka till livmodern.

Åldersgränser

För att kunna genomgå en IVF-behandling behöver kvinnan ha de förutsättningar som krävs för att den ansvariga läkaren bedömer att en behandling har god chans att lyckas. Chanserna varierar från individ till individ, beroende på ett flertal faktorer. En faktor som spelar en stor roll, gällande chansen att kunna lyckas med en behandling, är kvinnans ålder. Fertiliteten försämras med åldern, och efter att kvinnan är 35 år sjunker den markant. Detta beror på att antalet äggceller i äggstockarna sjunker samtidigt som kvaliteten på äggen också blir sämre ju äldre kvinnan är.

IVF utförs av reproduktionsmedicinska centra på sjukhus, eller på privata IVF-kliniker. Behandlingen kan antingen bekostas av landstinget, ifall kriterierna är uppfyllda, eller så betalar patienten själv sin behandling, vilket kallas för privatfinansierad behandling. Beroende på vilken klinik som är aktuell, råder olika åldersgränser. Inom landstingen finns ofta en åldersgräns där kvinnan ska vara under 39 år och mannen under 55 år för att få genomgå behandling. Inom den privata vården där patienten bekostar behandlingen själv brukar det finnas en övre gräns på omkring 43 år.

IVF åldersgräns

Mannens ålder

Det finns studier som visar att mannens stigande ålder kan innebära en ökad risk för vissa sjukdomar hos det kommande barnet. Inom landstingen är ofta den övre gränsen satt till 55 år för mannen, medan det brukar vara något högre gräns hos privatklinikerna.

Behandling utomlands

I vissa fall väljer patienter att åka utomlands för att genomgå IVF-behandling. Olika länder har olika regler gällande åldersgränser. Viktigt att veta ifall man är intresserad av detta är att medicinkostnader i dessa fall inte omfattas av högkostnadsskyddet i Sverige. Utöver det tillkommer naturligtvis kostnaderna för resor och uppehälle.

Frysa obefruktade ägg

Många kvinnor och män väljer att skaffa barn senare i livet nu jämfört med tidigare. I många fall beror det på att man vill hinna med bland annat karriär och resande innan man bildar familj. Ofta kan det också bero på att man inte har en partner som man vill ha barn tillsammans med, vilket gör att tiden går.

IVF åldersgräns

Ett sätt för kvinnor att bevara fertiliteten, eller i alla fall öka sina chanser och förlänga sin fertila period, är att frysa in sina obefruktade ägg. Ju yngre kvinnan är när hon gör detta, desto bättre kvalitet har de infrysta äggen. Detta ökar chansen att äggen ska kunna ge upphov till ett barn i framtiden ifall det inte går på naturlig väg.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

2019-11-04T15:51:19+02:00