Frysta embryon chans

IVF

Att genomgå en IVF-behandling (som också kallas provrörsbefruktning) innebär att kvinnans ägg tas ut från äggstockarna och befruktas med mannens spermier utanför kroppen. Detta sker i ett laboratorium på en IVF-klinik. IVF-behandlingen planeras tillsammans med en IVF-läkare och under behandlingens gång följer läkaren äggens utveckling i äggstockarna tills att de är redo att plockas ut genom en nål via slidväggen.

Frysta embryon chans

Embryon

Äggen följer med äggblåsans vätska genom en tunn slang till ett rör. Röret tas om hand av embryologerna som arbetar i IVF-labbet, som letar upp äggen i vätskan under mikroskop och för över dem till skålar med näringslösning.

Äggen befruktas samma dag med mannens spermier. Dagen efter ser man på äggen ifall befruktningen lyckats eller inte. De ägg som blivit befruktade kallas nu embryon, och dessa odlas 2-5 dagar innan återföring till livmodern sker. Under dessa dagar följer embryologerna embryonas utveckling, bland annat med avseende på vid vilken tidpunkt deras celler delar sig, samt hur cellerna ser ut. När det är dags för återföring väljs det embryo ut som visar sig ha bäst kvalitet enligt bedömningen.

Frysta embryon

Tidigare var det vanligt att fler än ett embryo återfördes till livmodern. Detta resulterade ofta i tvilling- eller trillinggraviditeter, vilket innebar stora risker för både barnen och mamman. Sedan flera år tillbaka återförs endast ett embryo, och enbart i undantagsfall två embryon, vilket har sänkt frekvensen av flerbördsgraviditeter avsevärt. En viktig anledning till att detta varit möjligt är att möjligheten att frysa in embryon blivit mycket bättre genom nya frystekniker. Detta möjliggör att de embryon som inte kan återföras, kan sparas istället för eventuell återföring i framtiden.

Om det på återföringsdagen exempelvis finns tre embryon som har hög kvalitet, återförs ett embryo till livmodern, och två kan frysas in. Frystekniken innebär att embryona får ligga i en speciell fryslösning som gör att risken för bildande av kristaller inuti embryots celler minskar. Därefter fryses de i flytande kväve (-196 grader C).

Frysta embryon chans

Om den färska behandlingen inte lyckas, eller om paret vill göra en syskonbehandling kan de frysta embryona användas. Den nya behandlingen blir då inte lika omfattande eftersom embryon redan finns.

Upptiningen sker samma dag som återföringen ska ske. Det kan vara påfrestande för embryon att frysas och tinas men ungefär 9 av 10 embryon överlever denna procedur. Chansen att bli gravid efter återföring av ett embryo som är fryst dag 5-6 ligger ungefär på samma nivå som återföring av ett färskt embryo.

Boka tid för rådgivning

https://xn--fertilitetsrd-0fb.se/
juni 2019
mån tis ons tor fre
2728293031
34567
1011121314
1718192021
2425262728
2018-11-19T10:18:17+00:00