Överstimulering vid IVF

Överstimulering var tidigare ett vanligt symtom vid IVF men tack vare att vetenskapen utvecklats så har dessa symtom blivit alltmer ovanliga.

Vad händer om du drabbas av överstimulering?

I samband med en IVF-behandling använder man sig av stimuleringsmediciner (follikelstimulerande hormon, FSH) för att det äggblåsorna skall tillväxa. Om man stimulerar med för höga doser kommer det att bildas alltför många äggblåsor och man kallar det då för överstimulering. Vanliga symptom är då att man får ont i magen, känner sig svullen och spänd och man kan bli illamående. Man kan samla på sig vätska, främst  i buken, som man ibland får tappa ut. Enstaka patienter får läggas in på på sjukhus för men de allra flesta som blir överstimulerade får endast milda symptom som går över inom någon vecka.

IVF överstimulering

Om man blir överstimulerad ökar också risken för att få blodpropp. Ibland får man därför behandling med blodförtunnande sprutor under några veckor.

Vilka drabbas av överstimulering?

För att försöka förutsäga om du har stor risk för att drabbas av överstimulering görs alltid en utredning innan du startar en IVF-behandling. Man undersöker då hur mycket ägganlag du har på äggstockarna och väljer en lämplig dos av stimuleringsmedicinen. Under behandlingen kontrolleras man också med ultraljud, och ibland provtagning, för att tidigt upptäcka de som riskerar att bli överstimulerade. I första hand sänker man då doserna av stimuleringsmedicinen för att på så sätt undvika att det utvecklas till en överstimulering.

överstimulering ivf gravid

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

2019-11-04T16:00:45+00:00