Fakta om fertilitet

Gravid symptom

Befruktning

Graviditetens längd räknas från den senaste menstruationens första blödningsdag.  Men själva befruktningen, alltså då spermien träffar ägget, sker runt ägglossning. Det är då det mogna ägget släpper från äggstocken för att röra sig genom äggledaren till livmodern och det är längs denna transport som befruktningen är möjlig.

Ägget är ca 0,1 mm och spermierna är ännu mindre. Om befruktning sker tar det några dagar till innan det befruktade ägget (även kallat embryo) når livmoderväggen och börjar fästa i slemhinnan.

Symptom

Ett av de första symptomen på att en graviditet kan ha uppstått är att vissa kvinnor kan få en liten blödning som kan förekomma när embryot implanterar i livmoderväggen. Detta är helt ofarligt. Blödningar kan också komma senare i graviditeten utan att det behöver betyda något negativt. Men det är alltid bra att kolla upp det hos sin läkare eller barnmorska.

Andra symptom vid en tidig graviditet kan vara att brösten känns ömma och spända. Vissa kvinnor upplever också illamående från och till. Hos en del kan det vara konstant, och till och med medföra kräkningar, medan i vissa fall är det bara måttligt illamående under korta stunder. Det är inte ovanligt att känna av humörsvängningar, ungefär på samma sätt som vid mens. Trötthet är också vanligt, och att man upplever att man behöver sova mer. Allt detta beror på de stora omställningar som sker i kroppen vid en graviditet.

Gravid Symptom

Om mensen är fördröjd och man misstänker att man är gravid kan man göra ett graviditetstest. Det gör man hos sin barnmorska eller genom att själv köpa ett graviditetstest på ett apotek eller i en mataffär. Testet man köper själv är av samma typ och är lika pålitligt som det barnmorskan har på mottagningen. Testet mäter om hormonet HCG finns i urinen.

HCG bildas några dagar efter att embryot blivit befruktat, och gör så att gulkroppen inte skrumpnar som den annars normalt sett gör då det inte skett någon befruktning. Gulkroppen kan då fortsätta producera gulkroppshormon (progesteron) och östrogen, vilket gör att livmoderslemhinnan växer. Produktionen fortsätter tills att moderkakan har bildats inuti livmodern och kan ta över tillverkningen av hormonerna.

Graviditet

Om testet visar sig vara positivt är det bra att ta kontakt med sin barnmorskemottagning. Där får man rådgivning om vad man ska tänka på när man är gravid, och det finns möjlighet att ställa alla sina frågor. Ett inskrivningssamtal bokas också till en barnmorska, ca vecka 9-12 av graviditeten. Därefter bokas regelbundna kontroller för att följa upp hela graviditeten.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

Gravid symptom2019-11-04T15:56:24+00:00

Fertilitetsmottagning – information

Barnönskan

För alla par där det är svårt att få ett barn på egen hand, samt ensamstående kvinnor och samkönade kvinnliga par finns möjlighet att söka sig till mottagningar där man kan få hjälp att gå vidare med sin barnönskan. För olikkönade par är det viktigt att först ha försökt själva i minst ett år, då det är vanligt att det tar lite tid innan det går vägen. Om däremot kvinnan är över 35 år kan det vara bra att söka hjälp redan efter ett halvår om det inte har lyckats.

Mottagningen som man kan söka hjälp hos kan vara en kvinnoklinik, en gynekologmottagning, en IVF-klinik eller ett reproduktionsmedicinskt centrum på ett sjukhus. Alla har kunskap om fertilitet och de kan även skicka remisser till andra mottagningar för kompletterande undersökningar eller analyser ifall det skulle behövas.

På en mottagning som arbetar med fertilitet finns specialistläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor och laboratoriepersonal. Alla hjälper till med olika delar av undersökningar och behandlingar. Ibland kan det också finnas en psykolog eller psykoterapeut på mottagningen som erbjuder hjälp när det finns behov av att samtala med någon utomstående.

Utredning

För att få rätt hjälp behöver en läkare utreda ifall det går att hitta en orsak till infertiliteten. Detta kallas fertilitetsutredning, eller infertilitetsutredning och görs på både mannen och kvinnan. Läkaren tittar på livmoder, äggledare, äggstockar, hormonnivåer i blodet, samt på mannens spermier.

När alla svar på blodprover och spermaprovsanalys inkommit går läkare och patienter tillsammans igenom resultaten, och pratar om hur man kan gå vidare utifrån det man fått reda på. Det är viktigt att som patient få tid att ställa alla sina frågor, eftersom det kan vara en omvälvande tid med många funderingar då man genomgår en utredning av sin barnlöshet.

Fertilitetsmottagning

I omkring en tredjedel av fallen hittas ingen orsak till infertiliteten, och i resterande fall beror hälften på mannen och hälften på kvinnan. Ibland kan en lättare hormonstimulering hjälpa paret att bli gravida, exempelvis ifall de fall då kvinnan saknar ägglossning, eller att ägglossningen sker oregelbundet. I andra fall kan paret få en remiss till en IVF-klinik där olika typer av behandlingar utförs, t ex IVF (provrörsbefruktning) eller insemination.

För ensamstående kvinnor och samkönade kvinnliga par består utredningen av att bedöma förutsättningarna för en graviditet. Eftersom det då blir fråga om att använda sig av donerade spermier för att göra behandling finns också lagligt krav på att kvinnan eller paret ska genomgå en psykosocial utredning av en beteendevetare. När det är klart kan remiss skickas till en IVF-klinik där exempelvis en inseminationsbehandling med donerade spermier kan startas.

Från och med 1 januari 2019 är det även tillåtet för privatkliniker att utföra IVF med donerade spermier, vilket tidigare bara varit tillåtet för universitetssjukhusen i landet. Detta ökar chanserna för dessa patienter eftersom insemination inte passar för alla.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

Fertilitetsmottagning – information2019-11-04T15:56:50+00:00

Fertilitetsbehandling regler

Behandlingar

Det finns flera olika typer av fertilitetsbehandlingar. Ibland kan ett par som har svårt att bli gravida på egen hand bli hjälpta av att kvinnan genomgår en lättare hormonstimulering, då det kanske bara är ägglossningen som behöver hjälp på traven. I andra fall kan det behövas mer omfattande behandlingar, t ex IVF-behandling. Vid IVF (provrörsbefruktning) plockas äggen ut från äggstockarna och befruktas med spermier utanför kroppen, i ett IVF-laboratorium.

En annan typ av fertilitetsbehandling är insemination. Då förs spermier in i livmodern med hjälp av en tunn slang, i samband med att kvinnan ska ha sin ägglossning. Denna behandling är vanlig för de samkönade kvinnliga par och ensamstående kvinnor som har en barnönskan, och då utförs behandlingen med donerade spermier.

Regler

Fertilitetsbehandlingar kan bekostas på olika vis, antingen betalar patienten privat för hela behandlingen, eller så får patienten en remiss till en klinik som har avtal med landstinget.

Beroende på hur behandlingen finansieras och i vilket landsting som behandlingen utförs så kan det förekomma olika regler. Åldersgränser för patienterna har alla kliniker i Sverige, dessa varierar beroende på om det är landstinget som står för kostnaden eller om patienten betalar själv.

Fertilitetsbehandling Regler

De flesta landsting i Sverige erbjuder upp till tre IVF-behandlingar, ifall paret inte har ett gemensamt barn sedan tidigare. Detsamma gäller också för inseminationsbehandlingar med donerade spermier, för exempelvis ensamstående kvinnor, samkönade kvinnliga par eller heterosexuella par där mannen saknar egna spermier.

Inom landstingen finns det ofta en åldersgräns för kvinnan, att hon inte ska ha fyllt 40 år då behandlingen startas. För mannen/partnern ligger gränsen på max 55 år. Det förekommer också ibland regler gällande exempelvis gränser för BMI, samt hur länge man ska ha varit sammanboende och skrivna på samma adress innan behandling startas.

Ett annat viktigt krav som behandlande läkare har ansvar för att utreda är ifall patienten/patientparet kan visa att det finns goda grunder för att barnet ska få en trygg uppväxtmiljö. Detta gäller alla typer av behandlingar, vare sig de är bekostade privat eller via landstinget.

När behandlingen sker med donerade könsceller finns det dessutom lagliga krav på att en psykosocial bedömning ska göras av patienten/patientparet av en beteendevetare. Då diskuteras frågor gällande bland annat det faktum att det i Sverige endast är tillåtet med öppen identitet på donatorerna, vilket innebär att det är viktigt att barnet tidigt får veta att det kommit till genom en donationsbehandling.

Fertilitetsbehandling Regler

Vissa patienter väljer av olika anledningar att åka till andra länder för att göra behandlingar. Det kan exempelvis vara då man passerat åldersgränserna som gäller i Sverige eller då man vill genomgå en typ av behandling som enligt lagen inte får utföras av svenska kliniker, t ex behandling genom surrogatmödraskap.

För att ta reda på vad som gäller på den ort där du bor, är det lättast att hitta information på de olika klinikernas hemsidor. Och om du inte hittar det du söker, så tveka inte att ringa kliniken och fråga. Det är alltid bra att ta reda på vilka regler som gäller då det faktiskt varierar mellan olika kliniker och mellan olika landsting.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

Fertilitetsbehandling regler2019-11-04T15:57:17+00:00

Svårt att bli gravid – den biologiska klockan

Att bli med barn är någonting som allt för många tar för givet. Man vet dock att omkring 10 till 15 % av alla par kommer att ha svårigheter att bli gravida. I vissa fall kan det bero på att man helt enkelt väntar för länge innan man börjar försöka skaffa barn. I vårt samhälle är det så mycket man ska hinna med innan det är dags för familj och barn. Man ska helst ha läst på högskolan, ha gjort karriär och kanske rest både hit och dit innan man slår sig till ro.

Baksidan med dagens livsstil

I våra storstäder råder idag också bostadsbrist, något som gör att man dröjer ytterligare med att skaffa barn. Läget känns aldrig liksom riktigt rätt, och vem kan ens tänka på familj när man bor i en etta hyrd i andra hand? Men detta väntande har också en baksida som få är medvetna om. I dag har många, även högutbildade, en mycket bristande insikt i hur den biologiska klockan fungerar. Många tror att kvinnans fertilitet är oförändrad ända fram till 40 års åldern. Man har också en övertro på att man ska kunna få hjälp med IVF. Och många inser alldeles för sent att det faktiskt finns en åldersgräns även för denna behandling.

Svårt att bli gravid

Sjuksköterskan hjälper till med bokning av läkarbesök.

Biologiska klockan tickar snabbare än du tror

Till skillnad från vad många tror börjar fertiliteten i själva verket att sjunka redan efter 30. Vid 35 års ålder tar denna nedgång fart och efter 40 år har många mycket svårt för att bli gravida, även med hjälp av IVF. Detta är alltså långt innan klimakteriet, vilket många tror är punkten då fertiliteten upphör när den i själva verket har upphört kanske tio till femton år tidigare. Naturligtvis finns fortfarande chansen till en spontan graviditet även i 40-årsåldern. Men sannolikheten att det ska lyckas är tyvärr mycket låg – trots vad du kanske läser i media.

Svårt att bli gravid orsaker

Tillsammans med läkaren planeras hur eventuell behandling läggs upp.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

Svårt att bli gravid – den biologiska klockan2019-11-04T16:09:05+00:00

Graviditetskalender

Kanske har du väntat länge på att bli gravid, eller så hände det bara! Kanske var det en lång process med utredningar och IVF, eller så hörde du till de som lyckades på naturlig väg. Hur det gick till spelar egentligen ingen större roll. Den enda skillnaden är kanske att du som gjort IVF fått veta att du är gravid mycket tidigare än de som blivit gravida på naturlig väg.

Information att söka

På internet finns en uppsjö av information för den som är intresserad av att läsa mer om graviditet och förlossning. Så mycket att det faktiskt kan vara lite svårt att sålla bland all information som sprids ut, och det är inte alltid helt lätt att vara källkritisk till alla påståenden som snurrar runt. Eller så är du bara lite nyfiken på fostrets utveckling inne i magen och vill veta vad du kan förvänta dig vecka för vecka.

Det är då graviditetskalendern kommer in. Dessa listar fostrets utveckling från bara några få celler till färdigt barn. Det praktiska är att dessa är uppdelade vecka för vecka så att du inte behöver läsa igenom massor av information på en gång utan kan hålla dig till en eller ett par veckor i taget. Det är dessutom lätt att hitta den vecka som gäller för just dig, utan att du behöver leta igenom långa textstycken.

Vilken vecka är du i?

Det där med rätt vecka är ganska knepigt om du blivit gravid på naturligt sätt. Innan rutinultraljudet (RUL) är det svårt att exakt veta vilken vecka du är i, även om du har koll på din sista mens. Uträkningarna baseras nämligen på att menscykeln är exakt 28 dagar, något som inte stämmer för de allra flesta. Är menscykeln längre eller kortare så kommer inte det beräknade datumet att stämma med fostrets utveckling. Har du däremot gjort IVF så är det betydligt enklare eftersom man under stimuleringen. Äggplockningsdagen räknas nämligen som vecka 2+0 och sedan kan du själv räkna ut hur långt gången du är utan större ansträngning.

När kan man göra abort?

Fram t.o.m. den 18:e veckan har man rätt att göra abort (fr.o.m. senaste mensen). Efter detta måste socialstyrelsen ge sitt godkännande. Exempel på godkända skäl för abort efter att 18 fullgångna veckor.

 • Problem med droger eller alkohol
 • Psykisk ohälsa, exempelvis om du mår mycket psykiskt dåligt
 • Hög ålder
 • Om fostret har en allvarlig skada eller missbildning

Om du är osäker på den sista mensens exakta datum och därför inte vet om du kan göra en abort eller inte så är det till fördel att ta tag i det så snart som möjligt. Varje dag gör bokstavligt talat skillnad. Se därför till att inte skjuta på problemet. Om datumet däremot har passerat och du inte får godkänt av socialstyrelsen så rekommenderar vi att du snabbt pratar med någon om du har känt dig illa till mods kring graviditeten sedan tidigare.

Graviditeter varar oftast 37-42 veckor. Under vecka 12 börjar fostret se ut som en liten människa och under vecka 14 har fostret fått händer, fötter fingrar och tår och är nu 7-8 cm långt. Efter 38 veckor brukar barnet vara fullt utvecklat men om du inte har fött efter exempelvis 40 veckor så finns det ingen anledning att oroa sig utan det är helt normalt.

Om du har frågor om barn eller graviditet så ska du inte tveka att höra av dig till oss.

graviditetskalender

Tillsammans med läkare eller barnmorska beräknas graviditetens längd.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

Graviditetskalender2019-11-04T16:12:50+00:00

Försöka bli gravid – vill bli gravid

Ni har kanske försökt ett tag, utan några resultat. Det kan trots allt ta mycket lång tid att bli gravid och i många fall beror detta tyvärr på att allt för många av svenska par väntar alldeles för länge eller lever ett alldeles för hektiskt liv. Att försöka bli med barn är inte så enkelt som det låter och har kvinnan passerat 35 års ålder så sjunker fertiliteten snabbt. Men finns det då några knep att ta till för dig som gärna vill ha barn? Det finns faktiskt en del saker som kan påverka chanserna som är bra att tänka på och som kan värt att ta till.

varför blir jag inte gravid?

Att bli gravid

För att öka chanserna att bli gravid ska du försöka att tajma in försöket. Ägglossningen sker normalt 12-16 dagar (i snitt 14 dagar) före nästa mens. Störst chans att bli gravid har du två dagar före ägglossningen. Det är alltså lättare att bli gravid då. Ett annat sätt för att få in tajmingen är att använda ägglossningstester som märker när LH (luteiniserande hormon) börjar att utsöndras eftersom äggen vanligtvis lossnar 24 till 36 timmar efter detta. Spermier kan vara aktiva upp till fem dagar i kvinnans kropp vilket innebär att samlaget inte behöver ske i ”exakt rätt tid”.

Vitaminer

Det finns forskning som visar att vitaminen folsyra är viktig för fertiliteten både hos kvinnor och män. Folsyra är sedan viktigt genom hela graviditeten för att förebygga ryggmärgsbråck och andra fosterskador hos barnet. E-vitaminer kan också ha betydelse, både för fertiliteten och för lusten.

Kosten

Övervikt, både hos mannen och kvinnan, minskar chanserna när ni försöker bli gravida. Därför är en hälsosam kost en viktig del av behandlingen och någonting ni enkelt kan börja med på egen hand långt innan någon eventuell utredning. Undvik socker, snabba kolhydrater, transfetter, lightprodukter och alkohol och dra ner på intaget av kaffe. Satsa istället mer på frukt och grönsaker. Röker du så är det verkligen hög tid att sluta med det nu.

Läkemedel

Äter du läkemedel och samtidigt upplever att du har svårt att bli med barn så ska du diskutera detta med din läkare. Vissa läkemedel kan göra det svårare om du försöker bli gravid. Detta gäller framför allt så kallade antiinflammatoriska läkemedel och värktabletterna Magnecyl, Albyl, Treo och Ipren.

Tips för att bli gravid

 1. 500 mikrogram folsyra per dag kan öka chanserna till fertiliteten mycket och kan dessutom minska fosterskador i centrala nervsystemet
 2. Ät mer frukt och grönsaker – det är dessutom bra att börja vänja dig om du ändå ska föregå med gott exempel för barnet när han eller hon kommer
 3. Det är bra att konsumera ordentligt med D-vitamin (rekommenderad dos)
 4. Omättat fett och långsamma kolhydrater är bra att ha i sin kost i allmänhet – men framförallt för dig som vill bli gravid
 5. Sluta att röka och dricka alkohol & kaffe
 6. Unna dig själv mörk choklad – det är både gott och nyttigt
 7. Kom igång med träningen – gör inte bara ett nyårslöfte utan ta faktiskt tag i det.
 8. Tona ner stressen – man lever bara en gång och då det är dumt att stressa sig igenom livet. Det kan dessutom ha en negativ påverkan på dina chanser att bli gravid.
 9. Undersök om du har endometrios – sjukdomen som innebär att livmoderslemhinnan hamnar utanför livmodern.

Maxa chansen att bli gravid

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

Försöka bli gravid – vill bli gravid2019-11-04T16:13:16+00:00

Fertilitetsutredning – Hur går det till?

Många anser att skaffa barn är någonting som är helt självklart. Man ägnar inte så mycket tankar åt det innan man inser att det inte går. Det är faktiskt så att 15 % av alla par drabbas av ofrivillig barnlöshet. Av dem som drabbas brukar man säga att en tredjedel av fallen beror på något problem hos mannen, vilket oftast har att göra med kvalitén på spermierna, en tredjedel av fallen beror på kvinnan och i den sista tredjedelen av fallen så hittar man inte någon orsak till infertiliteten.

fertilitetsutredning privat

Blodprovstagning är en del av fertilitetsutredningen.

Utredning, rådgivning och eventuell behandling

Utredningen startar med att paret kallas för samtal, där man går igenom hälsoläge och sjukdomshistoria. I många fall kan man hitta orsaken till barnlösheten redan där. Har man dessutom tur kan problemen avhjälpas med enklare råd om förändrad livsstil eller dylikt. Behövs ytterligare utredningar börjar man med provtagning där man mäter hormonnivåerna hos kvinnan. Man gör även ett ultraljud av livmoder och äggstockar samt en gynekologisk undersökning för att utesluta några fysiska hinder för en graviditet. Mannen får samtidigt lämna spermaprov för analys.

fertilitetsutredning - hur går det till? En del av fertilitetsutredningen innebär att mannen lämnar ett spermaprov.

Ett spermaprov lämnas av mannen och analysen utförs av klinikens labpersonal.

Utifrån provsvaren bestämmer sedan paret, tillsammans med läkaren på kliniken, vilken behandling som är aktuell.

Remiss för behandling.

Många allmängynekologer utför fertilitetsutredning, det behövs ingen remiss för att göra en utredning. När utredningen är klar och om det behövs behandling, skickar utredande läkare remiss till landstingets fertilitetsklinik för fortsatt behandling, ifall kraven för landstingsfinansierad behandling är uppfyllda. Om det är aktuellt med privat behandling, tar patienterna själva kontakt med den klinik de vill söka till.

När remissen är skickad kommer ni, efter ett tag, att antingen bli kallade för samtal och behandlingsplanering. Det förekommer att patienter ej accepteras för landstingsfinansierad behandling. Oftast handlar det oftast om för hög ålder, om man gjort tidigare behandlingar eller att man har barn tillsammans sedan innan.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

Fertilitetsutredning – Hur går det till?2019-11-04T16:17:02+00:00

Fertilitetstest för kvinnor

I dagsläget finns det många företag som gärna vill sko sig på på dem som drabbats av ofrivillig barnlöshet. Detta innebär förstås att det finns en uppsjö av så kallade fertilitetstest för både kvinnor och män. Är du intresserad av att göra ett sådant, och det kan vara nog så frestande bara för att det är enkelt att komma över, så finns det några saker du bör veta. Texten nedan kommer, av förklarliga skäl, att enbart vända sig till heterosexuella par. Vid samkönade förhållanden, eller donatoreminationer, råder helt andra förhållanden.

Regelbundna samlag

För det första bör ni ha försökt att bli gravida under minst ett år. Detta kan kännas jobbigt och utdraget men det kan ta tid eftersom kvinnan bara är fertil under ungefär 48 timmar av menscykeln. Men, eftersom spermierna kan leva inuti kroppen i flera dagar behöver man inte ha sex just de dagarna. Det räcker med att ha prickat in någon av dagarna innan. I ett första skede rekommenderas därför alla par att ha sex varannan till var tredje dag.

fertilitetstest kvinna blodprov

Blodprovstagning

Det är också viktigt att vara medveten om att i de fall då man hittar en anledning till infertilitet, är det bara i hälften av fallen som problemen ligger hos kvinnan i förhållandet. Det är alltså lika vanligt att det är mannen som av någon anledning är infertil. Man bör också vara medveten om att i en tredjedel av alla fall av ofrivillig barnlöshet så upptäcks ingen uppenbar anledning till problemen.

Fertilitetstest

Slutligen, vad är då ett fertilitetstest? De test som erbjuds i dagsläget kan jämställas med en del av en fertilitetsutredning. Oftast handlar det om ett blodprov som du tar hemma enligt särskilda instruktioner och som sedan skickas för analys. Detta prov mäter hormonnivåerna i kroppen. Liknande provtagningar ingår i fertilitetsutredningen men kombineras då med ett ultraljud av äggstockar och livmoder, en gynekologisk undersökning samt en genomgång av parets hälsostatus och sjukdomshistoria. Detta innebär att blodprovet bara är en liten del av de undersökningar som krävs för att ta redan på bakgrunden till infertiliteten.

kvinnligt fertilitetstest

Blodprov centrifugeras innan det analyseras

Något du ska vara medveten om när du tar ett fertilitetstest – det kommer inte ge dig alla svaren.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

Fertilitetstest för kvinnor2019-11-04T16:17:28+00:00

Fertilitetstest – Vad är det?

Det råder en viss språkförbistring på området fertilitetstest och fertilitetsutredningar. Ibland används orden för att beskriva samma sak, alltså en fertilitetsutredning, och ibland för att beskriva två helt olika saker. För att göra det hela ännu mer förvirrande händer det att man, i dagligt tal, använder ordet fertilitetstest för att beskriva så kallade ägglossningstest som du kan köpa på apoteket och som används för att hitta de dagar i månaden då du normalt är som allra mest fertil. Här nedan ska vi försöka reda ut begreppen och få lite klarhet i vad fertilitetstest egentligen är.

fertilitetstest

Under en fertilitetsutredning tittar labpersonalen på spermiernas kvalitet.

Först och främst
Det finns egentligen inget som heter fertilitetstest. Det heter fertilitetsutredning – MEN – det finns företag som ändå säljer så kallade fertilitetstest. Vad är då detta?

Dessa test skulle man kunna beskriva som en del av en fertilitetsutredning hos kvinnan. Det handlar alltså om ett blodprov som visar hur hormonnivåerna ser ut i kroppen. Detta är en del av fertilitetsutredningen, men det är långt ifrån alltid som dessa prover visar på hela anledningen. I en fertilitetsutredning ingår samtidigt ett ultraljud av äggstockar och livmoder, och även en gynekologisk undersökning. Dessutom är det så att en ofrivillig barnlöshet beror på kvinnan i hälften av fallen, vilket innebär att även partnern måste utredas. Det är alltså kanske bättre att göra en riktig utredning på en klinik istället för att lägga ut pengar på ”hemtest” som inte utreder hela orsaken.

fertilitetsutredning

Analys av hormoner i blodet

Fertilitetstest eller ägglossningstest?

I dagligt tal säger man ofta fertilitetstest, men menar ägglossningstest. Dessa tester mäter nivån av det luteiniserande hormonet (kallas LH) i urinen och visar sedan hur stor chans det är att bli gravid. De flesta kvinnor är bara fertila under ungefär 2 dagar av menscykeln och detta test hjälper dig att lokalisera de dagarna. Dagarna man talar om då är de två dagar innan det att äggen lösgörs från äggstocken och det är då också störst chans att bli gravid.

Varför göra testet?

För många är graviditet ett känsligt ämne. Man kanske känner någon som varit med om en misslyckad graviditet eller som försökt länge utan att lyckas. Kanske har man själv varit i dessa situationer eller någon av dem. Det viktigaste när det kommer till graviditeter är att man inte förtränger ämnet. Det är lätt att man dels inte vill prata om det men också att man undviker att ta tag i problemet. Detta är inte alls bra; dels eftersom det bästa sättet att lösa problemen på är att vara proaktiv. Det andra skälet är att det hela tiden blir svårare att lyckas bli gravid. Om du eller någon du känner som har haft problem att få barn så är chansen ganska stor att det beror på ålder (om det är kvinnan som inte kan få barn). När vi har fyllt 35 börjar det bli svårare på grund av våra biologiska förutsättningar och då är sannolikheten helt enkelt lägre. Om du är i den åldern så är det därför läge att ta tag i det hela så snart som möjligt medan sannolikheten fortfarande är ganska hög.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

Fertilitetstest – Vad är det?2019-11-04T16:17:53+00:00

Fertilitetskliniker

I dagsläget finns åtskilliga fertilitetskliniker, både offentliga och privata. Som patient har du möjlighet att söka dig till vilken klinik du vill i hela landet och är alltså inte bunden till den klinik som ligger närmast eller som hör till ditt landsting. En del landsting köper behandlingar från privata kliniker. Att söka klinik utanför landstinget är behäftat med ökade kostnader.

Fertilitetsklinik

En sjuksköterska ger information om hur en hormonbehandling går till.

Vilka krav ställer klinikerna?

Detta varierar både mellan olika landsting och mellan de olika privata klinikerna. Det finns dock några punkter där man går efter samma riktlinjer oavsett vilket landsting patienten tillhör. Dessa är bland annat åldersgräns. Åldersgränsen för landstingsfinansierad är att kvinnan inte får vara äldre än 39 år. Hos privata kliniker kan gränsen vara något högre, men de flesta behandlar inte kvinnor äldre än 43 år. Landstingsfinansierade behandlingar ställer krav på att partnern inte får vara äldre än 55 år. De flesta landsting tillåter inte heller behandling om paret redan har ett barn. Hos privata kliniker får patienterna oftast själva betala. Kostnaden är runt 35 000 kr per behandling. Om du har en arbetsgivare som tillåter bruttolöneväxling, minskar kostnaden motsvarande den marginalskatt som du betalar. Landsting säger stopp för kvinnor med ett BMI högre än 35 eftersom missfallsrisken ökar vid övervikt.

Välja klinik

Det finns flera kliniker att välja mellan och som regel väljer man en som finns inom bekvämt avstånd från hemmet då behandlingen innebär några turer till och från kliniken. Alla kliniker har liknande utrustning och laboratorierna fungerar på samma sätt. Behandlingsresultaten sammanställs årligen i ”Qivf” och de visar att alla kliniker är lika duktiga och att de har likvärdiga resultat som inte skiljer sig åt. De skillnader som kan antydas beror på slumpmässiga variationer som inte vetenskapligt belagda. Och jämför man över tid är skillnaderna försumbara. Ni kan med gott samvete välja klinik beroende på vad som känns bäst för er.

På en fertilitetsklinik finns laboratorium där man med hjälp av mikroskop kan studera vävnader och celler.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

Fertilitetskliniker2019-11-04T16:18:16+00:00
Load More Posts