Fertilitetstest för kvinnor

I dagsläget finns det många företag som gärna vill sko sig på på dem som drabbats av ofrivillig barnlöshet. Detta innebär förstås att det finns en uppsjö av så kallade fertilitetstest för både kvinnor och män. Är du intresserad av att göra ett sådant, och det kan vara nog så frestande bara för att det är enkelt att komma över, så finns det några saker du bör veta. Texten nedan kommer, av förklarliga skäl, att enbart vända sig till heterosexuella par. Vid samkönade förhållanden, eller donatoreminationer, råder helt andra förhållanden.

Regelbundna samlag

För det första bör ni ha försökt att bli gravida under minst ett år. Detta kan kännas jobbigt och utdraget men det kan ta tid eftersom kvinnan bara är fertil under ungefär 48 timmar av menscykeln. Men, eftersom spermierna kan leva inuti kroppen i flera dagar behöver man inte ha sex just de dagarna. Det räcker med att ha prickat in någon av dagarna innan. I ett första skede rekommenderas därför alla par att ha sex varannan till var tredje dag.

fertilitetstest kvinna blodprov

Blodprovstagning

Det är också viktigt att vara medveten om att i de fall då man hittar en anledning till infertilitet, är det bara i hälften av fallen som problemen ligger hos kvinnan i förhållandet. Det är alltså lika vanligt att det är mannen som av någon anledning är infertil. Man bör också vara medveten om att i en tredjedel av alla fall av ofrivillig barnlöshet så upptäcks ingen uppenbar anledning till problemen.

Fertilitetstest

Slutligen, vad är då ett fertilitetstest? De test som erbjuds i dagsläget kan jämställas med en del av en fertilitetsutredning. Oftast handlar det om ett blodprov som du tar hemma enligt särskilda instruktioner och som sedan skickas för analys. Detta prov mäter hormonnivåerna i kroppen. Liknande provtagningar ingår i fertilitetsutredningen men kombineras då med ett ultraljud av äggstockar och livmoder, en gynekologisk undersökning samt en genomgång av parets hälsostatus och sjukdomshistoria. Detta innebär att blodprovet bara är en liten del av de undersökningar som krävs för att ta redan på bakgrunden till infertiliteten.

kvinnligt fertilitetstest

Blodprov centrifugeras innan det analyseras

Något du ska vara medveten om när du tar ett fertilitetstest – det kommer inte ge dig alla svaren.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

2019-11-04T16:17:28+00:00