Fakta om barnlöshet

Spermiedonation ensamstående – så funkar det

Ensamstående kvinnor har sedan 1 april 2016 samma rättigheter till assisterad befruktning som ett heterosexuellt eller lesbiskt par. Detta innebär att de kvinnor som tidigare åkt till exempelvis Danmark för att göra behandling har möjlighet att göra det i Sverige istället.

Privatkliniker har tidigare bara fått utföra insemination med donerade spermier, medan universitetsklinikerna fått utföra både insemination och IVF med donerade spermier. Från 1 januari 2019 blev det tillåtet även för privatkliniker att utföra IVF med donerade spermier, vilket ger många kvinnor större chans till graviditet.

Spermiedonation Ensamstående

Utredning inför behandling

För att som ensamstående påbörja sin resa mot att få ett barn, är första steget att genomgå en fertilitetsutredning. Utredningen består av två delar, den ena är en medicinsk del där man träffar en specialistläkare inom gynekologi som bedömer förutsättningen att bli gravid, genom bland annat ultraljudsundersökning och blodprover. Man kan boka tid för utredning genom gynekologkliniker, eller hos reproduktionsmedicinska centra på sjukhus.

Den andra delen är en psykosocial del där man träffar en beteendevetare för att prata igenom bland annat livssituation, föräldraskap och om vikten av att berätta för det kommande barnet att det kommit till genom donation. Denna del är obligatorisk för alla som genomgår behandling med donerade könsceller.

När utredningen är klar kan man boka tid för att planera sin behandling tillsammans med en IVF-läkare. Läkaren tar del av informationen från utredningen och planerar en så optimal behandling som möjligt, antingen genom insemination eller IVF.

Spermiedonation Ensamstående

Insemination med donerade spermier

Insemination är en relativt enkel behandling som oftast utförs i kvinnans naturliga cykel, eller med en lätt hormonstimulering. För att pricka in ägglossningen tas ägglossningstest och när det ger utslag bokas inseminationen samma dag eller dagen efter. Vid inseminationen förs de preparerade spermierna in i livmodern med en lite slang, av en läkare eller barnmorska. Det brukar oftast vara helt smärtfritt. Spermierna simmar sedan uppåt i äggledaren och möter ägget som lossat från äggstocken. Befruktning sker i äggledaren och sedan rör sig ägget mot livmodern där det implanterar efter 5-6 dagar.

IVF med donerade spermier

En annan metod som är lite mer omfattande är IVF med donerade spermier. Då får kvinnan genomgå en hormonstimulering för att få ett antal ägg att mogna i äggstockarna. Dessa plockas sedan ut och befruktas med donerade spermier i ett IVF-lab. Efter några dagar återförs ett embryo till livmodern för att implantera i livmoderväggen.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

Spermiedonation ensamstående – så funkar det2019-11-04T15:45:43+00:00

Vill ha barn

Internet har kommit för att stanna. Vi kan idag komma i kontakt med människor vi annars aldrig hade träffat. Det finns en uppsjö av hemsidor och stödgrupper för dem som har svårt att bli gravida. En sådan sida är villhabarn.se, som firar 15 år i år. Denna sida är en träffpunkt för ofrivilligt barnlösa. Den innehåller allt från forum till listor över bloggar och en lång rad intressanta artiklar. Sidan förmedlar även kontakt till olika fertilitetskliniker, både i Sverige och utomlands.

Här kan du också läsa om adoption och donation av ägg respektive spermier.

Vill ha barn

Sidans uppkomst

Sidan har grundats av Ingela Johansson Rosander, som själv drabbades av ofrivillig barnlöshet efter en äggledarinflammation i ungdomen. Ingela gick genom  en lång rad försök med insemination och IVF. Hon och hennes make diskuterade också möjligheten till adoption. För dem fick dock historien ett lyckligt slut och idag har de två pojkar.  Ingelas historia gjorde att hon insåg hur viktigt det var med information. Information man kanfå tag på vilken tid som helst på dygnet, även under helger när alla kliniker har stängt. Detta ledde fram till sidan Vill ha barn, för ofrivilligt barnlösa, som har saklig information om allt som rör ofrivillig barnlöshet och barnlöshetsbehandlingar.

Expertråd i frågespalter

Sidan har samlat en lång rad experter från flera olika fertilitetskliniker som svarar på läsarnas frågor i sina egna frågespalter. Dessa frågor kan handla om allt mellan himmel och jord, som har med ofrivillig barnlöshet och dess behandlingar att göra. Kort sagt – detta är en sida värd att titta närmare på.

Vill ha barn

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

Vill ha barn2019-11-04T16:04:03+00:00

Ofrivillig barnlöshet

Vad är ofrivillig barnlöshet? Ett par klassas som drabbade av ofrivillig barnlöshet, eller primär infertilitet, enligt WHO-definitionen, när de försökt få barn utan att lyckas under 24 månader. Denna term används oftast om par som inte har några barn sen tidigare. Har paret redan ett barn talar man istället om sekundär infertilitet. Man kan även tala om sekundär infertilitet i de fall där kvinnan varit gravid men gjort abort eller fått missfall, men i de allra flesta fall räknar man enbart födda barn. Den sekundära infertiliteten är vanligast, omkring 4 – 10 % av alla infertila har drabbats av denna typ av infertilitet medan 3,6 – 6,6 % lider av ofrivillig barnlöshet eller primär infertilitet.

I praktiken brukar man rekommendera att boka tid på en fertilitetsklinik efter ett år ifall graviditeten uteblir, eftersom de flesta uppnår graviditet under det första året. En mindre andel av paren, där det inte finns något hinder för graviditet kommer att behöva lite längre tid.

Ofrivillig barnlöshet

Behandling

De flesta som drabbats av ofrivillig barnlöshet kan få barn genom någon typ av fertilitetsbehandling, efter ett eller flera försök. Det kan vara bra att vara beredd på att det inte fungerar första gången utan att det kan krävas ett antal behandlingar. För de ofrivilligt barnlösa som inte lyckas få ett barn genom behandling, finns det fler vägar att gå, exempelvis genom adoption.

Det finns flera olika typer av behandlingar. Innan det är dags att planera får patienten/paret genomgå en fertilitetsutredning då en läkare ser över förutsättningarna för att kunna få barn. Man undersöker eventuella tidigare sjukdomar, missbruk eller användande av läkemedel. Ibland räcker det med enbart en förändrad livsstil för att råda bot på infertiliteten.

Ibland kan nästa steg vara stimulering av äggstockarna med läkemedel som exempelvis Letrozol, som kan framkalla en ägglossning hos kvinnor som har exempelvis oregelbundna menstruationscykler.

I de fall då kvinnan har en normal menscykel, och även i de fall då ägglossningen stimuleras med läkemedel, kan insemination vara aktuellt. Detta innebär att mannens, eller en donators spermier förs in i livmodern för att befrukta ett ägg som sedan kan fästa in i livmoderväggen.

Det finns också möjligheten att genomgå IVF eller in vitro fertilisering, som i dagligt tal kallas provrörsbefruktning. Detta är en mer omfattande process och som generellt ger lyckade resultat i mellan 30 till 45 % av alla fallen.

Ofrivillig barnlöshet

Vad du kan göra själv innan du söker behandling?

Det finns en del att göra själv om du är drabbad av ofrivillig barnlöshet. Skulle en graviditet dra ut på tiden så se över era kostvanor, röker du så sluta med det, minska på alkoholen och kaffet. Är du överviktig eller underviktig kan även det påverka chanserna. Om det fortfarande inte fungerar så finns det hjälp att få genom att som första steg kontakta en gynekologklinik eller ett reproduktionsmedicinskt centrum på ett sjukhus för att påbörja en fertilitetsutredning. Läkaren kan då även ge råd om olika behandlingstyper.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

Ofrivillig barnlöshet2019-11-04T16:06:57+00:00

Spermadonator

Donerad sperma används vid IVF och inseminering antingen i de fall då mamman är ensamstående, om det handlar om samkönat lesbiskt par eller i de fall där mannen i förhållandet har något fel på sin spermieproduktion. För att bli spermiedonator krävs att du är mellan 25 och 45 år, är frisk och inte har några anlag för ärftliga sjukdomar.

Hur går det till?

Processen börjar med ett läkarsamtal där hälsoläget gås igenom, det kontrolleras om det finns några ärftliga sjukdomar i släkten och även varför du vill donera. Därefter får du lämna ett spermaprov som senare kommer att test-frysas i labbet. Spermierna måste klara av att frysas för att kunna användas vid IVF och insemination, och det är inte alla som har den spermiekvalitet som krävs.

Sen får du lämna blodprov och urinprov för att utesluta att du lider av några smittsamma sjukdomar som exempelvis klamydia, HIV, gulsot eller syfilis.

Om du sedan godkänns som donator får du lämna sperma mellan 15 till 30 gånger. Det kan låta mycket men du kommer aldrig ge upphov till barn i fler än 6 olika familjer.

Spermadonator

Blodprover tas på mannen för att utesluta smitta.

Kan du vara anonym?

Enligt svensk lagstiftning har alla barn rätt att få veta sitt ursprung efter det att de uppnått myndig ålder. Det innebär att du inte kan vara anonym.

donera spermier hur ofta

Spermierna prepareras inför testfrysning.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

Spermadonator2019-11-04T16:14:05+00:00

Sekundär barnlöshet

När man talar om sekundär barnlöshet talar man ofta om par som redan har ett barn men som sedan, av olika anledningar, inte kan få ett syskon till barnet. Strikt kliniskt räknas även aborter och missfall in, men i vardagligt tal brukar man räkna in levande barn när man talar om sekundär infertilitet.

Orsaker till sekundär barnlöshet

I vissa fall kan denna infertilitet bero på ålder. Kvinnan har helt enkelt hunnit bli för gammal innan det är dags för barn nummer två. Detta beror ofta på oförståelse inför den biologiska klockan. Många lever fortfarande med föreställningen att det är först efter 40 som kvinnors förmåga att bli gravida minskar. I själva verket börjar den avta redan i 30 års åldern för att sedan sjunka på allvar efter 35. Många som väntat med barn för att istället studera, göra karriär eller resa riskerar att hamna i sitsen där man inte kan få så många barn som man önskat.

sekundär barnlöshet

Det finns även andra orsaker till sekundär infertilitet. En sådan är att kvinnan fått en infektion i underlivet efter den första förlossningen. En sådan infektion kan orsaka sammanväxningar i livmodern och göra det omöjligt att bli gravid en andra gång.

Par som haft svårt att bli gravida första gången kan ha samma, eller större svårigheter att lyckas en andra gång. Det kan delvis bero på samma problem som första gången men också det faktum att de båda blivit äldre.

Vilken hjälp kan du få?

Så kallad syskonbehandling (ytterligare barn till ett par med gemensamt barn) erbjuds inte inom landstinget utan endast vid privata IVF kliniker. De privata IVF klinikerna erbjuder i regel hjälp med IVF fram tills kvinnan fyllt 43 år, och då under förutsättning att hon har en tillräckligt stor äggreserv som medger IVF. Något som inte är helt självklart då äggreserven också börjar minska vid 30.

sekundär barnlöshet ivf

Vid behandling av barnlöshet – provrörsbefruktning, odlas embryon i odlingsskålar.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

Sekundär barnlöshet2019-11-04T16:14:29+00:00

Fertilitetsutredning – Hur går det till?

Många anser att skaffa barn är någonting som är helt självklart. Man ägnar inte så mycket tankar åt det innan man inser att det inte går. Det är faktiskt så att 15 % av alla par drabbas av ofrivillig barnlöshet. Av dem som drabbas brukar man säga att en tredjedel av fallen beror på något problem hos mannen, vilket oftast har att göra med kvalitén på spermierna, en tredjedel av fallen beror på kvinnan och i den sista tredjedelen av fallen så hittar man inte någon orsak till infertiliteten.

fertilitetsutredning privat

Blodprovstagning är en del av fertilitetsutredningen.

Utredning, rådgivning och eventuell behandling

Utredningen startar med att paret kallas för samtal, där man går igenom hälsoläge och sjukdomshistoria. I många fall kan man hitta orsaken till barnlösheten redan där. Har man dessutom tur kan problemen avhjälpas med enklare råd om förändrad livsstil eller dylikt. Behövs ytterligare utredningar börjar man med provtagning där man mäter hormonnivåerna hos kvinnan. Man gör även ett ultraljud av livmoder och äggstockar samt en gynekologisk undersökning för att utesluta några fysiska hinder för en graviditet. Mannen får samtidigt lämna spermaprov för analys.

fertilitetsutredning - hur går det till? En del av fertilitetsutredningen innebär att mannen lämnar ett spermaprov.

Ett spermaprov lämnas av mannen och analysen utförs av klinikens labpersonal.

Utifrån provsvaren bestämmer sedan paret, tillsammans med läkaren på kliniken, vilken behandling som är aktuell.

Remiss för behandling.

Många allmängynekologer utför fertilitetsutredning, det behövs ingen remiss för att göra en utredning. När utredningen är klar och om det behövs behandling, skickar utredande läkare remiss till landstingets fertilitetsklinik för fortsatt behandling, ifall kraven för landstingsfinansierad behandling är uppfyllda. Om det är aktuellt med privat behandling, tar patienterna själva kontakt med den klinik de vill söka till.

När remissen är skickad kommer ni, efter ett tag, att antingen bli kallade för samtal och behandlingsplanering. Det förekommer att patienter ej accepteras för landstingsfinansierad behandling. Oftast handlar det oftast om för hög ålder, om man gjort tidigare behandlingar eller att man har barn tillsammans sedan innan.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

Fertilitetsutredning – Hur går det till?2019-11-04T16:17:02+00:00

Fertilitetstest för kvinnor

I dagsläget finns det många företag som gärna vill sko sig på på dem som drabbats av ofrivillig barnlöshet. Detta innebär förstås att det finns en uppsjö av så kallade fertilitetstest för både kvinnor och män. Är du intresserad av att göra ett sådant, och det kan vara nog så frestande bara för att det är enkelt att komma över, så finns det några saker du bör veta. Texten nedan kommer, av förklarliga skäl, att enbart vända sig till heterosexuella par. Vid samkönade förhållanden, eller donatoreminationer, råder helt andra förhållanden.

Regelbundna samlag

För det första bör ni ha försökt att bli gravida under minst ett år. Detta kan kännas jobbigt och utdraget men det kan ta tid eftersom kvinnan bara är fertil under ungefär 48 timmar av menscykeln. Men, eftersom spermierna kan leva inuti kroppen i flera dagar behöver man inte ha sex just de dagarna. Det räcker med att ha prickat in någon av dagarna innan. I ett första skede rekommenderas därför alla par att ha sex varannan till var tredje dag.

fertilitetstest kvinna blodprov

Blodprovstagning

Det är också viktigt att vara medveten om att i de fall då man hittar en anledning till infertilitet, är det bara i hälften av fallen som problemen ligger hos kvinnan i förhållandet. Det är alltså lika vanligt att det är mannen som av någon anledning är infertil. Man bör också vara medveten om att i en tredjedel av alla fall av ofrivillig barnlöshet så upptäcks ingen uppenbar anledning till problemen.

Fertilitetstest

Slutligen, vad är då ett fertilitetstest? De test som erbjuds i dagsläget kan jämställas med en del av en fertilitetsutredning. Oftast handlar det om ett blodprov som du tar hemma enligt särskilda instruktioner och som sedan skickas för analys. Detta prov mäter hormonnivåerna i kroppen. Liknande provtagningar ingår i fertilitetsutredningen men kombineras då med ett ultraljud av äggstockar och livmoder, en gynekologisk undersökning samt en genomgång av parets hälsostatus och sjukdomshistoria. Detta innebär att blodprovet bara är en liten del av de undersökningar som krävs för att ta redan på bakgrunden till infertiliteten.

kvinnligt fertilitetstest

Blodprov centrifugeras innan det analyseras

Något du ska vara medveten om när du tar ett fertilitetstest – det kommer inte ge dig alla svaren.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

Fertilitetstest för kvinnor2019-11-04T16:17:28+00:00

Barnlöshetsutredning

En barnlöshetsutredning syftar till att undersöka förutsättningarna att kunna bli gravid på egen hand. Många gånger hittar läkaren inga fel, andra gånger finns det uppenbara förklaringar. Det är sällan att resultaten är definitiva. Det finns en gråskala och det är sällan svart eller vitt. Utredningen skall ge svar på era möjligheter att uppnå graviditet på egen hand eller om det finns skäl att gå vidare med behandling. Ofrivillig barnlöshet är ofta påfrestande för drabbade och barnlöshetsutredningen är en känslig fas som många kan känna osäkerhet inför.

Barnlöshetsutredning

Ett inledande samtal är en del i barnlöshetsutredningen.

När ska du söka?

Som regel bör man ha försökt att få barn på naturlig väg under minst ett år innan man startar en barnlöshetsutredning. Eftersom fertiliteten avtar med åldern, kan barnlöshetsutredningen starta redan efter 6 månader när kvinnan är över 35 år. Om du vet att det finns andra tydliga skäl tex utebliven ägglossning eller mens finns anledning att söka direkt för att få hjälp.

Barnlöshetsutredning

Exempel på ett steg i barnlöshetsutredningen.

Var söker du hjälp?

Barnlöshetsutredningar utförs av specialister inom gynekologi. Har du ingen fast gynekolog, kan du vända dig till närmsta kvinnoklinik för att få hjälp. Det finns väldigt mycket information på internet, och det gäller att vara källkritisk eftersom många som skriver om ämnet är känslomässigt engagerade. Det finns många missförstånd som tenderar att växa till sanningar. Ett råd är att andra personers berättelser inte gäller för er. Barnlöshetsutredningen utgår alltid från varje enskilt fall och det finns många olika skäl till varför graviditeten låter vänta på sig.

Hur går en barnlöshetsutredning till?

Vid barnlöshetsutredningen kommer ni båda att bli ombedda att berätta er bakgrundshistoria. Denna omfattar eventuella sjukdomar, genomgångna operationer och läkemedel ni äter. Därefter följer en gynekologisk- och ultraljudsundersökning av kvinnans livmoder och äggledare, och mannen får lämna spermaprov. Provtagningar för hormoner och infektioner görs parallellt.

Som fingervisning kan man säga att hos ungefär en tredjedel beror barnlösheten på något problem hos mannen, i ytterligare en tredjedel beror det på kvinnan. Resterande tredjedel kan ingen orsak påvisas, även efter en grundlig undersökning när barnlösheten varat i 2 år.

Det viktiga är att utredningen avslutas med ett möte där det finns tid för reflexioner och chans för er att ställa frågor. När utredningen summeras bör ni gemensamt med läkaren få möjlighet att diskutera er framtida strategi för att öka era möjligheter att få barn.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

Barnlöshetsutredning2019-11-04T16:21:00+00:00