Sekundär barnlöshet

När man talar om sekundär barnlöshet talar man ofta om par som redan har ett barn men som sedan, av olika anledningar, inte kan få ett syskon till barnet. Strikt kliniskt räknas även aborter och missfall in, men i vardagligt tal brukar man räkna in levande barn när man talar om sekundär infertilitet.

Orsaker till sekundär barnlöshet

I vissa fall kan denna infertilitet bero på ålder. Kvinnan har helt enkelt hunnit bli för gammal innan det är dags för barn nummer två. Detta beror ofta på oförståelse inför den biologiska klockan. Många lever fortfarande med föreställningen att det är först efter 40 som kvinnors förmåga att bli gravida minskar. I själva verket börjar den avta redan i 30 års åldern för att sedan sjunka på allvar efter 35. Många som väntat med barn för att istället studera, göra karriär eller resa riskerar att hamna i sitsen där man inte kan få så många barn som man önskat.

sekundär barnlöshet

Det finns även andra orsaker till sekundär infertilitet. En sådan är att kvinnan fått en infektion i underlivet efter den första förlossningen. En sådan infektion kan orsaka sammanväxningar i livmodern och göra det omöjligt att bli gravid en andra gång.

Par som haft svårt att bli gravida första gången kan ha samma, eller större svårigheter att lyckas en andra gång. Det kan delvis bero på samma problem som första gången men också det faktum att de båda blivit äldre.

Vilken hjälp kan du få?

Så kallad syskonbehandling (ytterligare barn till ett par med gemensamt barn) erbjuds inte inom landstinget utan endast vid privata IVF kliniker. De privata IVF klinikerna erbjuder i regel hjälp med IVF fram tills kvinnan fyllt 43 år, och då under förutsättning att hon har en tillräckligt stor äggreserv som medger IVF. Något som inte är helt självklart då äggreserven också börjar minska vid 30.

sekundär barnlöshet ivf

Vid behandling av barnlöshet – provrörsbefruktning, odlas embryon i odlingsskålar.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

2019-11-04T16:14:29+00:00