Fakta om utredning

Fertilitetskliniker i Malmö

Till en fertilitetsklinik kan du vända er om du vill genomgå utredning om du/ni är ofrivilligt barnlösa (även kallat fertilitetsutredning) eller om du/ni redan genomgått utredningsfasen och vill påbörja en fertilitetsbehandling. Det finns olika typer av behandlingar, exempelvis IVF, insemination och hormonstimulering.

Till skillnad från Göteborg och Stockholm, finns det bara ett fåtal privata fertilitetskliniker i Malmö där man gör utredningar för ofrivillig barnlöshet, vilket självklart begränsar ditt urval. Som patient har du rätt att söka dig till andra landsting om du av någon anledning inte skulle vara nöjd med den vård som erbjuds på hemmaplan.

Med remiss i Malmö

I Malmö finns det kliniker dit du kan söka dig antingen via remiss från annan mottagning eller vårdcentral eller via en så kallad egenremiss där du själv fyller i en ansökan till fertilitetskliniken. Denna remiss återfinns oftast på hemsidan och finns vanligen i olika varianter för män, kvinnor, ensamstående kvinnor och samkönade kvinnliga par. Skulle du vara aktuell för behandling får du sedan en kallelse hemskickad. I annat fall går remissen tillbaka till din läkare.

Fertilitetsklinik Malmö

Förutom barnlöshetsutredningar arbetar en del av klinikerna även med andra problem, som exempelvis hormonrubbningar, erektionsproblem med mera. Man hjälper även personer som genomgår hormonbehandling inför könskorrigering. I Malmö hittar du kliniker som erbjuder möjlighet till nedfrysning av ägg eller spermier från personer som ska genomgå cancerbehandling.

Samarbete mellan kliniker

Om du redan går på en kvinnoklinik eller hos en gynekolog så finns det fertilitetskliniker som samarbetar med dessa för att kunna erbjuda fertilitetsutredningar och undersökningar via landstingsavtal. De flesta av klinikerna du hittar fokuserar på bemötande och omhändertagande tillsammans med den allra senaste tekniken. En del av klinikerna har egna psykologer på plats medan andra kan förmedla kontakt till psykolog för den som har behov av samtal kring den, stundtals, mycket påfrestande behandlingen.

ivf malmö privat

Tack vare den nya lagarna angående att ensamstående kvinnor och samkönade kvinnliga par har rätt till fertilitetsbehandling så krävs det av klinikerna att de kan bemöta och behandla dessa patienter professionellt. Du hittar kliniker i Malmö som är HBTQ-certifierade, vilket innebär att all personal som arbetar på kliniken har genomgått utbildning i HBTQ-frågor och bemötande.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

Fertilitetskliniker i Malmö2019-11-04T15:59:00+00:00

Ont i äggstockarna

Att då och då känna smärta från äggstockarna, främst i samband med ägglossning, är helt normalt och ingenting att oroa sig över. Skulle smärtan vara stark och inte ge med sig kan man behöva söka sjukvård. En vanlig orsak till smärta i äggstockarna kan vara cystor, alltså vätskefyllda blåsor, som bildats på äggstocken. Cystor är faktiskt ganska vanliga, framförallt under den fertila delen av livet, och behöver i de flesta fall ingen behandling utan tillbakabildas av sig själva. I många fall kanske du inte ens märker att du haft en cysta överhuvudtaget. Det kan också vara bra att veta att cystor mycket sällan beror på cancer.

Ont i äggstockarna och ryggen

Vilka symptom kan du få?

Vanliga symptom på att du har en cysta är att du plötsligt får ont i magen. Ibland gör det ont hela tiden och ibland bara vid ansträngning eller vid särskilda rörelser. Att det gör ont vid vissa rörelser beror på att du råkar trycka på cystan just då, och därför känner du av den. Känner du att du har ett tryck eller en tyngd i magen kan det bero på att cystan trycker och ligger an mot andra organ. Ibland kan du känna dig  mer kissnödig än vanligt om den trycker mot urinblåsan. Beroende på var cystan sitter kan det även göra ont under och efter samlag. Är du dessutom smal kan du ibland känna en knöl i nedre delen av magen. Du kan även få mycket ont i magen utan någon förvarning. Den här typen av smärta beror oftast på att cystan har spruckit, vilket i de allra flesta fall är helt ofarligt.

När ska du söka vård?

Du ska alltid söka akut vård om det plötslig gör mycket ont i magen eller underlivet. Vänd dig direkt till din vårdcentral eller jourmottagning för råd om vad du bör göra.

Ont i äggstockarna

Andra fall när du ska söka hjälp är om du känner en knöl i nedre delen av magen, nedanför naveln eller om du känner att det trycker emot urinblåsan

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

Ont i äggstockarna2019-11-04T16:06:32+00:00

Graviditetskalender

Kanske har du väntat länge på att bli gravid, eller så hände det bara! Kanske var det en lång process med utredningar och IVF, eller så hörde du till de som lyckades på naturlig väg. Hur det gick till spelar egentligen ingen större roll. Den enda skillnaden är kanske att du som gjort IVF fått veta att du är gravid mycket tidigare än de som blivit gravida på naturlig väg.

Information att söka

På internet finns en uppsjö av information för den som är intresserad av att läsa mer om graviditet och förlossning. Så mycket att det faktiskt kan vara lite svårt att sålla bland all information som sprids ut, och det är inte alltid helt lätt att vara källkritisk till alla påståenden som snurrar runt. Eller så är du bara lite nyfiken på fostrets utveckling inne i magen och vill veta vad du kan förvänta dig vecka för vecka.

Det är då graviditetskalendern kommer in. Dessa listar fostrets utveckling från bara några få celler till färdigt barn. Det praktiska är att dessa är uppdelade vecka för vecka så att du inte behöver läsa igenom massor av information på en gång utan kan hålla dig till en eller ett par veckor i taget. Det är dessutom lätt att hitta den vecka som gäller för just dig, utan att du behöver leta igenom långa textstycken.

Vilken vecka är du i?

Det där med rätt vecka är ganska knepigt om du blivit gravid på naturligt sätt. Innan rutinultraljudet (RUL) är det svårt att exakt veta vilken vecka du är i, även om du har koll på din sista mens. Uträkningarna baseras nämligen på att menscykeln är exakt 28 dagar, något som inte stämmer för de allra flesta. Är menscykeln längre eller kortare så kommer inte det beräknade datumet att stämma med fostrets utveckling. Har du däremot gjort IVF så är det betydligt enklare eftersom man under stimuleringen. Äggplockningsdagen räknas nämligen som vecka 2+0 och sedan kan du själv räkna ut hur långt gången du är utan större ansträngning.

När kan man göra abort?

Fram t.o.m. den 18:e veckan har man rätt att göra abort (fr.o.m. senaste mensen). Efter detta måste socialstyrelsen ge sitt godkännande. Exempel på godkända skäl för abort efter att 18 fullgångna veckor.

  • Problem med droger eller alkohol
  • Psykisk ohälsa, exempelvis om du mår mycket psykiskt dåligt
  • Hög ålder
  • Om fostret har en allvarlig skada eller missbildning

Om du är osäker på den sista mensens exakta datum och därför inte vet om du kan göra en abort eller inte så är det till fördel att ta tag i det så snart som möjligt. Varje dag gör bokstavligt talat skillnad. Se därför till att inte skjuta på problemet. Om datumet däremot har passerat och du inte får godkänt av socialstyrelsen så rekommenderar vi att du snabbt pratar med någon om du har känt dig illa till mods kring graviditeten sedan tidigare.

Graviditeter varar oftast 37-42 veckor. Under vecka 12 börjar fostret se ut som en liten människa och under vecka 14 har fostret fått händer, fötter fingrar och tår och är nu 7-8 cm långt. Efter 38 veckor brukar barnet vara fullt utvecklat men om du inte har fött efter exempelvis 40 veckor så finns det ingen anledning att oroa sig utan det är helt normalt.

Om du har frågor om barn eller graviditet så ska du inte tveka att höra av dig till oss.

graviditetskalender

Tillsammans med läkare eller barnmorska beräknas graviditetens längd.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

Graviditetskalender2019-11-04T16:12:50+00:00

PGD och PGS

PGD (Preimplantorisk Genetisk Diagnostik) och PGS (Preimplantatorisk Genetisk Screening), innebär att man undersöker embryon för genetiska defekter innan de implanteras. Detta görs för att undvika att implantation sker med ett embryo som bär anlag för en allvarlig sjukdom eller som har kromosomskada (dubbel eller avsaknad av hel kromosom eller del av kromosom) men för att proceduren ska kunna användas måste kvinnan genom gå en IVF-behandling på en fertilitetsklinik.

hur går pgd till

Med hjälp av mikromanipulatorer utförs behandlingen.

I Sverige är PGD endast tillåtet för par som bär på anlag för allvarliga, ärftliga sjukdomar. Tidigare har enda alternativet för dessa par varit att göra en fosterdiagnostik och sedan välja en abort om fostret visat sig bära på anlag för allvarlig sjukdom. Detta har förstås upplevts som mycket påfrestande, och för dessa par har PGD inneburit stora fördelar. PGS används utomlands för att minska riskerna att ett embryo med kromosomskada sätts tillbaks, och därmed minska risken för att implantation inte sker eller att missfall uppkommer.

Vad görs vid PGD/PGS?

Vid IVF odlas embryon till blastocyststadiet och då tas en av flera embryonala celler för genetisk/kromosom-analys. Blastocysterna fryses därefter och endast de som vid analysen av cell-DNA visar sig vara normala används vidare.

pgd ivf sverige

Cellerna odlas i inkubatorer som håller en optimal miljö.

Hur används PGD?

PGD innebär att man kontrollerar befruktade embryon och ser efter om dessa har några genetiska defekter. Fördelen framför vanlig fosterdiagnostik är att man på det sättet kan undvika embryon som exempelvis bär på gener för allvarliga sjukdomar som blödarsjuka eller svår porfyri för att ta några exempel. I de fallen kan graviditeten fortsätta utan att föräldrarna behöver oroa sig för att dessa sjukdomar skall finnas hos barnet. I dagsläget har i världen mer än 5 000 barn fötts efter att de kontrollerats med PGD, och man har hittills inte kunnat se att barnen drabbats av några skador. I Sverige utförs PGD enbart på Karolinska Universitetssjukhuset och på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Risker

Risken för fel diagnos finns, men har hittills visat sig vara mycket låg. Risken varierar mellan 0,1 % till 0,5 % beroende på vilken typ av diagnostik som används. Par som genomgår den här typen av behandling bör under tiden använda skydd vid sex för att undanröja risken för spontan graviditet som inte kontrollerats för genetiska avvikelser.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

PGD och PGS2019-11-04T16:15:26+00:00

Fertilitetsutredning – Hur går det till?

Många anser att skaffa barn är någonting som är helt självklart. Man ägnar inte så mycket tankar åt det innan man inser att det inte går. Det är faktiskt så att 15 % av alla par drabbas av ofrivillig barnlöshet. Av dem som drabbas brukar man säga att en tredjedel av fallen beror på något problem hos mannen, vilket oftast har att göra med kvalitén på spermierna, en tredjedel av fallen beror på kvinnan och i den sista tredjedelen av fallen så hittar man inte någon orsak till infertiliteten.

fertilitetsutredning privat

Blodprovstagning är en del av fertilitetsutredningen.

Utredning, rådgivning och eventuell behandling

Utredningen startar med att paret kallas för samtal, där man går igenom hälsoläge och sjukdomshistoria. I många fall kan man hitta orsaken till barnlösheten redan där. Har man dessutom tur kan problemen avhjälpas med enklare råd om förändrad livsstil eller dylikt. Behövs ytterligare utredningar börjar man med provtagning där man mäter hormonnivåerna hos kvinnan. Man gör även ett ultraljud av livmoder och äggstockar samt en gynekologisk undersökning för att utesluta några fysiska hinder för en graviditet. Mannen får samtidigt lämna spermaprov för analys.

fertilitetsutredning - hur går det till? En del av fertilitetsutredningen innebär att mannen lämnar ett spermaprov.

Ett spermaprov lämnas av mannen och analysen utförs av klinikens labpersonal.

Utifrån provsvaren bestämmer sedan paret, tillsammans med läkaren på kliniken, vilken behandling som är aktuell.

Remiss för behandling.

Många allmängynekologer utför fertilitetsutredning, det behövs ingen remiss för att göra en utredning. När utredningen är klar och om det behövs behandling, skickar utredande läkare remiss till landstingets fertilitetsklinik för fortsatt behandling, ifall kraven för landstingsfinansierad behandling är uppfyllda. Om det är aktuellt med privat behandling, tar patienterna själva kontakt med den klinik de vill söka till.

När remissen är skickad kommer ni, efter ett tag, att antingen bli kallade för samtal och behandlingsplanering. Det förekommer att patienter ej accepteras för landstingsfinansierad behandling. Oftast handlar det oftast om för hög ålder, om man gjort tidigare behandlingar eller att man har barn tillsammans sedan innan.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

Fertilitetsutredning – Hur går det till?2019-11-04T16:17:02+00:00

Fertilitetstest för kvinnor

I dagsläget finns det många företag som gärna vill sko sig på på dem som drabbats av ofrivillig barnlöshet. Detta innebär förstås att det finns en uppsjö av så kallade fertilitetstest för både kvinnor och män. Är du intresserad av att göra ett sådant, och det kan vara nog så frestande bara för att det är enkelt att komma över, så finns det några saker du bör veta. Texten nedan kommer, av förklarliga skäl, att enbart vända sig till heterosexuella par. Vid samkönade förhållanden, eller donatoreminationer, råder helt andra förhållanden.

Regelbundna samlag

För det första bör ni ha försökt att bli gravida under minst ett år. Detta kan kännas jobbigt och utdraget men det kan ta tid eftersom kvinnan bara är fertil under ungefär 48 timmar av menscykeln. Men, eftersom spermierna kan leva inuti kroppen i flera dagar behöver man inte ha sex just de dagarna. Det räcker med att ha prickat in någon av dagarna innan. I ett första skede rekommenderas därför alla par att ha sex varannan till var tredje dag.

fertilitetstest kvinna blodprov

Blodprovstagning

Det är också viktigt att vara medveten om att i de fall då man hittar en anledning till infertilitet, är det bara i hälften av fallen som problemen ligger hos kvinnan i förhållandet. Det är alltså lika vanligt att det är mannen som av någon anledning är infertil. Man bör också vara medveten om att i en tredjedel av alla fall av ofrivillig barnlöshet så upptäcks ingen uppenbar anledning till problemen.

Fertilitetstest

Slutligen, vad är då ett fertilitetstest? De test som erbjuds i dagsläget kan jämställas med en del av en fertilitetsutredning. Oftast handlar det om ett blodprov som du tar hemma enligt särskilda instruktioner och som sedan skickas för analys. Detta prov mäter hormonnivåerna i kroppen. Liknande provtagningar ingår i fertilitetsutredningen men kombineras då med ett ultraljud av äggstockar och livmoder, en gynekologisk undersökning samt en genomgång av parets hälsostatus och sjukdomshistoria. Detta innebär att blodprovet bara är en liten del av de undersökningar som krävs för att ta redan på bakgrunden till infertiliteten.

kvinnligt fertilitetstest

Blodprov centrifugeras innan det analyseras

Något du ska vara medveten om när du tar ett fertilitetstest – det kommer inte ge dig alla svaren.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

Fertilitetstest för kvinnor2019-11-04T16:17:28+00:00

Fertilitetskliniker

I dagsläget finns åtskilliga fertilitetskliniker, både offentliga och privata. Som patient har du möjlighet att söka dig till vilken klinik du vill i hela landet och är alltså inte bunden till den klinik som ligger närmast eller som hör till ditt landsting. En del landsting köper behandlingar från privata kliniker. Att söka klinik utanför landstinget är behäftat med ökade kostnader.

Fertilitetsklinik

En sjuksköterska ger information om hur en hormonbehandling går till.

Vilka krav ställer klinikerna?

Detta varierar både mellan olika landsting och mellan de olika privata klinikerna. Det finns dock några punkter där man går efter samma riktlinjer oavsett vilket landsting patienten tillhör. Dessa är bland annat åldersgräns. Åldersgränsen för landstingsfinansierad är att kvinnan inte får vara äldre än 39 år. Hos privata kliniker kan gränsen vara något högre, men de flesta behandlar inte kvinnor äldre än 43 år. Landstingsfinansierade behandlingar ställer krav på att partnern inte får vara äldre än 55 år. De flesta landsting tillåter inte heller behandling om paret redan har ett barn. Hos privata kliniker får patienterna oftast själva betala. Kostnaden är runt 35 000 kr per behandling. Om du har en arbetsgivare som tillåter bruttolöneväxling, minskar kostnaden motsvarande den marginalskatt som du betalar. Landsting säger stopp för kvinnor med ett BMI högre än 35 eftersom missfallsrisken ökar vid övervikt.

Välja klinik

Det finns flera kliniker att välja mellan och som regel väljer man en som finns inom bekvämt avstånd från hemmet då behandlingen innebär några turer till och från kliniken. Alla kliniker har liknande utrustning och laboratorierna fungerar på samma sätt. Behandlingsresultaten sammanställs årligen i ”Qivf” och de visar att alla kliniker är lika duktiga och att de har likvärdiga resultat som inte skiljer sig åt. De skillnader som kan antydas beror på slumpmässiga variationer som inte vetenskapligt belagda. Och jämför man över tid är skillnaderna försumbara. Ni kan med gott samvete välja klinik beroende på vad som känns bäst för er.

På en fertilitetsklinik finns laboratorium där man med hjälp av mikroskop kan studera vävnader och celler.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

Fertilitetskliniker2019-11-04T16:18:16+00:00

Endometrios

Endometrios är en sjukdom med många ansikten. Endometrios innebär att livmoderslemhinna växer på andra ställen i kroppen än inuti livmodern. Denna slemhinna växer och stöts av precis i takt med menstruationscykeln. Det uppstår då en mensblödning runt det område där endometrios sitter.

(mer…)

Endometrios2019-11-04T16:19:24+00:00