Endometrios

Endometrios är en sjukdom med många ansikten. Endometrios innebär att livmoderslemhinna växer på andra ställen i kroppen än inuti livmodern. Denna slemhinna växer och stöts av precis i takt med menstruationscykeln. Det uppstår då en mensblödning runt det område där endometrios sitter.

Endometrios – en vanlig och undanskymd sjukdom

Vanligt är bukhinnan bakom livmodern och i äggstocken. När blödning uppstår retas bukhinnan vilket kan leda till sammanväxningar och infertilitet. Ofta har patienter djup buksmärta i samband med mens. Många har ont på djupet i samband med samlag. Vissa patienter har kraftig mensrelaterad buksmärta medan andra inte känner något alls.

Hur vanligt är endometrios och hur ställs diagnos?

Om vävnadsprov från symptomfria kvinnor tas och man undersöker dessa i mikroskop, så kan man påvisa endometrrios hos upp till var tredje kvinna. De flesta har inga besvär alls. Ungefär var tionde menstruerande har symptom som är förenliga med endometrios, dvs djup samlagssmärta och mycket mensvärk. Diagnosen ställs vanligen med ultraljud, i svårare fall används undantagsvis magnetkamera. Ofta upptäcks det som ett bifynd vid operation.

Illustration:

endometrios Fertilitetsråd.se

Du kan ofta notera endometrios på äggstockarna och på utsidan av livmodern. Se bild ovan.

Hur påverkar endometrios dina chanser att bli gravid?

Det är långt ifrån alla endometriospatienter som drabbas av infertilitet, men det kan innebära att det går långsammare att få barn. Endometriospatienter är ofta subfertila d.v.s. att deras chanser att bli gravida på naturlig väg är mindre, men om det går trögt finns det bra hjälp att få.  Ofta minskar endometrios efter en genomgången graviditet. Om man inte önskar graviditet är den vanligaste behandlingen av endometrios en kombination av smärtstillande och hormonbehandling. Vanligast är att ta kontinuerlig p-piller behandling, det innebär att mensblödningarna slutar och det leder även till att endometriosen tillbakabildas. Behandlingen gör att patienterna blir av med de besvärande symptomen och sjukdomen blir inaktiv. I svårare fall kan en operation behövas för att ta bort endometrioshärdar eller åtgärda sammanväxningar i buken.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

2019-11-04T16:19:24+00:00