Fertilitetsutredning – Hur går det till?

Många anser att skaffa barn är någonting som är helt självklart. Man ägnar inte så mycket tankar åt det innan man inser att det inte går. Det är faktiskt så att 15 % av alla par drabbas av ofrivillig barnlöshet. Av dem som drabbas brukar man säga att en tredjedel av fallen beror på något problem hos mannen, vilket oftast har att göra med kvalitén på spermierna, en tredjedel av fallen beror på kvinnan och i den sista tredjedelen av fallen så hittar man inte någon orsak till infertiliteten.

fertilitetsutredning privat

Blodprovstagning är en del av fertilitetsutredningen.

Utredning, rådgivning och eventuell behandling

Utredningen startar med att paret kallas för samtal, där man går igenom hälsoläge och sjukdomshistoria. I många fall kan man hitta orsaken till barnlösheten redan där. Har man dessutom tur kan problemen avhjälpas med enklare råd om förändrad livsstil eller dylikt. Behövs ytterligare utredningar börjar man med provtagning där man mäter hormonnivåerna hos kvinnan. Man gör även ett ultraljud av livmoder och äggstockar samt en gynekologisk undersökning för att utesluta några fysiska hinder för en graviditet. Mannen får samtidigt lämna spermaprov för analys.

fertilitetsutredning - hur går det till? En del av fertilitetsutredningen innebär att mannen lämnar ett spermaprov.

Ett spermaprov lämnas av mannen och analysen utförs av klinikens labpersonal.

Utifrån provsvaren bestämmer sedan paret, tillsammans med läkaren på kliniken, vilken behandling som är aktuell.

Remiss för behandling.

Många allmängynekologer utför fertilitetsutredning, det behövs ingen remiss för att göra en utredning. När utredningen är klar och om det behövs behandling, skickar utredande läkare remiss till landstingets fertilitetsklinik för fortsatt behandling, ifall kraven för landstingsfinansierad behandling är uppfyllda. Om det är aktuellt med privat behandling, tar patienterna själva kontakt med den klinik de vill söka till.

När remissen är skickad kommer ni, efter ett tag, att antingen bli kallade för samtal och behandlingsplanering. Det förekommer att patienter ej accepteras för landstingsfinansierad behandling. Oftast handlar det oftast om för hög ålder, om man gjort tidigare behandlingar eller att man har barn tillsammans sedan innan.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

2019-11-04T16:17:02+00:00