IVF Väntetid

IVF är en metod för att hjälpa de som inte kan bli gravida på egen hand, och den utförs på ett antal kliniker i landet, både privata och på sjukhus. På sjukhusen och vissa privatkliniker som har avtal med landstinget kan patienter som uppfyller landstingets kriterier få upp till tre behandlingar utan kostnad. Man betalar bara vanlig patientavgift vid besöken.

För att få boka tid för IVF behöver paret genomgå en fertilitetsutredning innan, där en läkare utreder om det finns någon orsak till infertiliteten. Det är när denna utredning är klar, då läkare och patienter går igenom alla testresultat och analyssvar, man kan börja diskutera möjliga vägar att gå för att få hjälp. IVF kan då vara en metod som kan öka chansen att lyckas.

IVF väntetid

Väntetider

När paret bestämt sig för att det är IVF som man vill genomgå kan de antingen att få en remiss till ett reproduktionsmedicinskt centra på ett sjukhus, ifall de uppfyller de kriterier som finns, eller välja att betala privat för behandlingen. Inom landstingen är det ibland väntetider, men det ser väldigt olika ut från region till region, samtidigt som det varierar kraftigt i olika perioder. Vanligtvis får man komma på ett första planeringsmöte med läkare inom någon månad, och efter det är väntetiden mellan 3-12 månader för att starta själva behandlingen, beroende på var i Sverige man bor.

I de flesta landsting kan man, genom att åberopa vårdgarantin, söka sig till andra delar av landet ifall hemortens landsting inte kan uppfylla vårdgarantin. Vårdgarantin i detta fall innebär att man ska få träffa en IVF-läkare inom 3 månader och sedan påbörja sin behandling inom 3 månader efter det.

Privat finansiering

Privata kliniker har kortare väntetider på grund av att de inte har samma patienttryck som sjukhusen. Vanligtvis får man träffa en läkare inom några veckor och planera sin behandling. Därefter brukar det inte vara så mycket mer väntetid än att vänta in kvinnans menstruationscykel för att kunna påbörja hormonstimuleringen.

IVF väntetid

Det finns olika orsaker till att patienter väljer att betala privat för sin behandling, och det är inte enbart på grund av att väntetiden ofta är kortare. I en del fall finns inget annat val ifall man beslutat sig för att genomgå IVF. Det kan vara så att de kriterier som landstingen satt upp för landstingsfinansierad behandling inte uppfylls, avseende exempelvis åldern. Privatkliniker har oftast en högre åldersgräns. Det kan också vara så att man har gemensamma barn sen tidigare, vilket också medför att behandling via landstinget inte är möjligt.

IVF med donerade spermier

Från och med 1 januari 2019 är det tillåtet för privata kliniker att utföra IVF med donerade könsceller (ägg och spermier). Detta har tidigare i Sverige bara varit tillåtet på universitetssjukhusen, och väntetiden har varit längre än för vanlig IVF eftersom tillgången på donerade spermier och ägg är begränsad.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

2019-11-04T15:50:15+02:00