IVF tvillingar

Tidigare har behandling med IVF (provrörsbefruktning) varit förenat med hög risk för tvillingar och trillingar. Men sedan slutet av 1990-talet började resultaten gällande födda barn efter behandling med IVF förändras på ett positivt sätt. Andelen födda tvillingar och trillingar sjönk, och andelen födslar med bara ett barn ökade. Detta berodde på att metoden för att frysa ner embryon utvecklades till det bättre, vilket gjorde det möjligt för IVF-kliniker att ”spara” patienternas embryon i ett fryst tillstånd. Så istället för att återföra ett flertal embryon, så kunde man välja ut ETT att återföra. De övriga kunde frysas ner för att användas för framtida försök ifall det skulle bli aktuellt för patienterna.

IVF tvillingar

Att återföra endast ett embryo kallas singel embryo transfer (SET) och det blev snabbt en vedertagen metod i Sverige då Socialstyrelsen införde riktlinjer om detta 2003.

Flerbördsgraviditeter innebär risker för både mamman och barnen, bland annat kan barnen födas för tidigt och det finns en ökad risk för havandeskapsförgiftning. Genom att bara återföra ett embryo, och frysa ner övriga embryon, kan således riskerna minskas och dessutom får paret chans att göra återföring med frysta/tinade embryon vid ett senare tillfälle och slippa genomgå en hormonstimulering igen.

Hur blir tvillingar till?

Enäggstvillingar uppstår genom att ett embryo delar sig till två och enäggstvillingar kommer från ett enda befruktat ägg. Enäggstvillingar har alltid samma kön. Enäggstvillinggraviditet sker spontant och går inte att påverka. Vid IVF är det något vanligare med enäggstvillingar jämfört med vid spontan graviditet.

I vissa fall väljer man erbjuda paret återföring av två embryon, och ansvariga läkare har då bedömt att risken för tvillinggraviditet är liten.  Vid tvillinggraviditet efter återföring av två embryon blir det oftast (men inte alltid) tvåäggstvillingar.

Både enäggs- och tvåäggstvillingar innebär ökade risker både för mamman och barnen.

IVF tvillingar

Ungefär 1,5 % av alla förlossningar som sker är med tvillingar. Och vid IVF ligger nivån högre, ungefär på 3 % (i Sverige).

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

2019-11-04T15:48:46+02:00