IVF – lite bakgrundshistoria

För dig som går i tankar om IVF-behandling eller genomgår en behandling just nu så kan det vara intressant att veta att detta inte alltid var en självklarhet. Inte bara för att det är en modern framforskad metod, utan även hur det etiskt fanns motståndare. Så hur har det sett ut genom åren?

Första provrörsbarnet

I juli 1978 skrevs historia. Då föddes Louise Brown, det allra första provrörsbarnet i världen efter 104 IVF-försök. Detta var ett mycket omdebatterat ämne på den tiden och metoden hade många högljudda kritiker. I dagsläget har det svängt och IVF är en av de viktigaste metoderna för behandling av barnlöshet. 2010 tilldelades skaparna av IVF-tekniken Nobelpriset i medicin.

IVF

Under behandlingen tar embryologerna hand om ägg, spermier och embryon.

Forskningen i Sverige

Sverige var tidigt ute tack vare Stig Kullander, läkare vid kvinnokliniken i Malmö. Han var också en av få läkare som uttryckte sig positivt om metoden. I ett välkänt citat till kritikerna ska han ha sagt att ”det är oetiskt att inte forska”. Han lyckades tack vare sin envishet att få forskningsetikkommittén i Lund på sin sida, och kunde därmed börja forska inom området. Forskningen bedrevs i Malmö och Göteborg under 1978 till 1982, och målet var att vara det team som först, i Norden, lyckades med en fullgången graviditet efter en IVF-behandling.

1982 föddes sedan det första ”provrörsbarnet” i Norden. Det var en flicka, född i Göteborg, och strax efter detta föddes barn nr 2, en pojke, i Malmö. Det var under den här tiden, och under många efterföljande år, enbart möjligt att få IVF i Göteborg och Malmö och det innebar att väntetiden för vård inom den offentliga vården var 7 år efter remiss.

Utvecklingen till vad som erbjuds idag

1985 började saker och ting sakta ändras. Det året öppnade Sophiahemmet sin fertilitetsklinik och strax därefter följde flera privata kliniker. Dessa hade betydligt kortare väntetider och eftersom de enbart ägnade sig åt IVF blev deras resultat snabbt mycket goda. I dagsläget finns det tio privata kliniker i Sverige, och fler tillkommer med jämna mellanrum. Tillsammans står dessa tio för ungefär hälften av alla IVF-behandlingar som genomförs.

IVF hur går det till

En sjuksköterska går igenom hur injektionerna ska tas under behandlingen.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

2019-11-04T16:09:56+02:00