Spermier

I ungefär en tredjedel av alla fall av infertilitet är det något hos mannen i parförhållandet som är orsaken till den ofrivilliga barnlösheten (infertiliteten). Detta beror oftast på nedsättning av spermiernas antal eller rörlighet. Det finns ett fåtal män som drabbats av medfödda missbildningar i sädesledare vilket innebär att sperman inte kan komma ut ur penis vid orgasm utan istället hamnar i urinblåsan. Det kan även hända att sädesledaren får sammanväxningar, någonting som kan hända efter exempelvis infektioner. Här nedan beskrivs  några vanliga orsaker bakom manlig infertilitet:

Ålder

Mannens fertilitet sjunker med åldern, precis som hos kvinnan, om än inte i samma takt och inte i samma omfattning. Det har länge funnits en felaktig föreställning om att män förblir lika fertila hela livet, något som visat sig inte vara sant. Dessutom har man sett att ökad ålder hos mannen innebär en liten ökning av risk för missfall, missbildningar och utvecklingsstörningar som autism.

spermiekvalitet

Spermier analyseras i mikroskop.

Spermiernas kvalitet

Spermiernas kvalitet är viktig för att befruktning ska kunna ske. De behöver ha god rörlighet och ha en god penetrationsförmåga. Livsstil och läkemedelsbehandling kan ha betydelse för spermiernas kvalitet. Förändrad livsstil (mer motion, hälsosammare mat, undvika rökning och måttligt med alkohol) och förändrad läkemedelsbehandling kan innebära att möjligheten till en spontan graviditet återkommer. Problem med spermiernas kvalitet kan också bero på för hög värme i pungen eller att mannen utsatts för skadliga ämnen som exempelvis lösningsmedel. Ytterligare orsaker är till exempel tidigare eller aktuell användning av anabola steroider, cannabis och rökning.

vad är spermier

Spermiens olika delar.

Avsaknad av spermier

Ett fåtal män drabbas av något som kallas azoospermi. Detta innebär att ejakulatet helt saknar spermier och därmed kan förstås ingen befruktning ske. Detta kan bero på hormonrubbningar eller en genetisk rubbning, men även av sammanväxningar i sädesledarna (stenos), oftast efter en tidigare infektion i bitestikeln (epididymit).

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

2019-11-04T16:13:40+00:00