Provrörsbefruktning

Provrörsbefruktning är det namn som används i dagligt tal för att beskriva det som annars kallas för IVF, eller In Vitro Fertilisering. In vitro betyder ”i glas/rör” och fertilisering är detsamma som befruktning. Metoden innebär att ägg befruktas utanför kroppen, i ett IVF-laboratorium.

Hur går det till?

Kvinnan genomgår en hormonstimulering, vilket får ett antal ägg i äggstockarna att mogna. Målet är att ungefär tio ägg ska utvecklas, vilket är fler än vid en normal ägglossning då bara ett ägg utvecklas. IVF-läkaren tar ut dessa ägg genom att punktera äggblåsorna med en nål. Äggen tas omhand av personalen i laboratoriet, som senare också sammanför äggen med spermier.

Antingen simmar spermien själv och fäster till ägget (konventionell IVF) eller så  injiceras spermien in i ägget (IVF med ICSI, intra-cytoplasmatisk spermieinjektion). När äggcellen har befruktats och delat sig så kallas det embryo. Embryot förs efter några dagar in i livmodern, vilket kallas embryoåterföring eller embryo transfer (ET). När embryot är 5-6 dagar gammalt, fäster det till livmoderväggen. Detta kallas implantation. Efter omkring tre veckor kan ett graviditetstest tas, som visar om behandlingen lyckats eller inte.

provrörsbefruktning hur går det till

En spermie injiceras in i ett ägg, sk mikroinjektion.

Första provrörsbarnet

IVF har funnits sedan 1978 då det första provrörsbarnet i världen föddes i England efter ett långt forskningsarbete av Sir Bob Edwards. Bob Edwards belönades senare med Nobelpriset i fysiologi och medicin för sitt pionjärarbete. Proceduren betraktades först dock med viss skepsis, men har idag blivit den viktigaste infertilitetsbehandlingen och mer än 3% av alla barn i Sverige föds efter behandling med IVF.

Början och fortsättning i Sverige

I Sverige föddes det första IVF barnet 1982 vid Sahlgrenska sjukhuset och behandlingen blev mer allmänt använd i Sverige från början av 90-talet. I början var det mycket långa köer för att få IVF och landstingen i Sverige erbjöd olika många (1-3) IVF försök och hade även olikheter i max-åldern hos kvinnan vid offentligt finansierad IVF. Vanligt är att den övre åldersgränsen för kvinnan att genomgå landstingsfinansierad IVF ligger på 39 år. För mannen brukar den gränsen vara 55 år.

IVF idag

I dagsläget finns det omkring 15 kliniker som erbjuder IVF i Sverige och många av dessa är privata. De privata klinikerna är särskilt inriktade på IVF och kan därmed erbjuda snabbare hjälp än många landstingsdrivna kliniker. Några av de svenska klinikerna ligger dessutom i framkant i forskning och resultat i världen. De landstingsdrivna fertilitetsklinikerna har i många fall samma goda vård, men har ofta längre väntetider jämfört med privata kliniker. Väntetiderna varierar dock mellan de olika landstingen.

Provrörsbefruktning sverige

Inför en behandling görs en planering tillsammans med läkaren.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

2019-11-04T16:15:01+00:00