Manlig infertilitet

Manlig infertilitet – Orsaker till ofrivillig barnlöshet

Vad är då bakgrunden till manlig infertilitet? Orsakerna till manlig infertilitet går inte alltid att fastställa men vissa faktorer vet läkarvården kan orsaka problem, bland annat medfödda tillstånd, infektioner eller levnadssätt. Ungefär 30 % av alla drabbade kan idag inte få någon diagnos, men det bedrivs hela tiden forskning och studier där nya metoder och rön kan öka fertiliteten hos män, vilket kan leda till graviditet trots dåliga spermier.
Andra orsaker till manlig infertilitet kan vara medfödda tillstånd, missbildningar eller trauma mot underlivet. Man vet även att vissa av de så kallade barnsjukdomarna kan orsaka framtida infertilitet. Ett sådant exempel är påssjuka, som kan infektera pungen istället för kinderna som i normalfallet.

Även febersjukdomar och infektioner kan tillfälligt hämma spermieproduktion eller lämna ärr och minska normalt antal spermier, förändra spermiernas funktion eller blockera spermierna. De vanligaste infektionerna som kan orsaka sterilitet är könssjukdomarna klamydia, gonorré och ureaplasma. Var därför noga med att skyddad dig med kondom vid tillfälliga sexuella kontakter.

Medfött eller inte

En del hävdar att varicocele ”pungåderbråck” kan försämra spermakvaliteten. Varicocele är mycket vanligt förekommande, framförallt intill vänster testikel och de flesta som har varicocele har helt normala spermier. Resonemanget bygger på att varicocele skulle kunna orsaka svullna ådror vilket gör att blodflödet hejdas till testiklarna och det uppstår en värmeökning i pungen, vilket skadar spermierna och testosteronnivån sänks radikalt.

Förr var det vanligt att varicocele opererades för att förbättra testikelns spermaproduktion. Tyvärr tycks inte operation kunna påverka kvaliteten i någon väsentlig utsträckning. Sammantaget är det mycket tvetydigt om varicocele leder till infertilitet.

Några ytterligare orsaker kan vara

 • Onormal ejakulering, där spermierna töms i urinblåsan istället för i sädesledaren.
 • Icke nedstigna testiklar, det vill säga en testikel eller båda ligger kvar i buken.
 • Olika former av cancerbehandlingar.
 • Autoimmuna sjukdomar där kroppens immunförsvar förväxlar spermierna med främmande celler och angriper dem, vilket gör dem tröga och mindre rörliga.
 • Ålder och vikt kan minska spermieproduktionen, där bland annat diabetes kan vara en orsak.
 • Rökning och droganvändning. Studier har visat att anabola steroider och cannabis orsakar en minskad spermieproduktion. Det är reversibelt men om man tagit dessa droger under längre tid kan skadorna bli bestående.
 • Oxidativ stress. Det finns studier som visar på att ett ökat intag av antioxidanter minskar den oxidativa stressen i kroppen.
 • Brist på vissa näringsämnen som folsyra, zink och selen kan försämra spermiekvaliteten.

Hjälp finns

Om du som man har problem med infertilitet så finns det en del du kan tänka på för att få bättre spermier:

 • Gå ner i vikt om du är överviktig, se även till att få ditt blodsocker kollat.
 • Var noga med din kost och motion.
 • Ta inga droger som anabola steroider och cannabis.
 • Röker du så sluta röka.

Tänk även på följande:

Om spermakvaliteten är mycket låg görs kompletterande utredning av hypofys, könshormoner och eventuellt även kromosomsammansättningen. Ett stort vetenskapligt framsteg som ger infertila män möjligheter, är tekniken att hjälpa sädescellen att ta sig in i ägget. Genom den s.k. ”ICSI metoden” sticks spermien in i ägget med en mikrokateter. Det innebär att män med få eller långsamma spermier har möjligheter att få barn.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

2019-11-04T16:21:57+00:00