Kan man göra bruttolöneavdrag för IVF?

Senast uppdaterad: 1 oktober 2018

Sedan 1 juli 2018 finns inte längre möjligheten att göra bruttolöneavdrag (även kallat löneväxling) för att kunna sänka sin kostnad för vissa privata medicinska behandlingar som exempelvis ögonoperationer och IVF-behandlingar. Regeringen ändrade skattereglerna, vilket innebär att privat sjukvård numera är skattepliktigt. På grund av detta blir det inte någon skillnad att växla lön mot privatvård då båda beskattas på samma sätt.

Bruttolöneavdrag för IVF

Ansökan om bruttolöneavdrag på en IVF-klinik.

Tidigare var det så att när du genomgick IVF som du finansierade själv, så kunde din arbetsgivare välja att hjälpa dig med kostnaden. Arbetsgivaren hade då rätt att hjälpa dig med kostnaden genom att göra avdrag på din lön till dess att skulden var återbetalad.

Delbetalning

Många kliniker i landet erbjuder möjligheten att låna pengar av banken för att kunna delbetala sin behandling. Ofta finns lösningar med delbetalning från 6 månader upp till några år, för att kunna underlätta finansieringen för patienten.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

2019-11-04T16:20:33+00:00