IVF-behandling

IVF står för In Vitro Fertilisering (In= i, Vitro= glas, Fertilisering= Befruktning) och kan kort beskrivas som att ägget befruktas av spermier utanför kroppen. Metoden kan användas vid många typer av infertilitet, oavsett om den är manlig, kvinnlig eller oförklarad, och kan ske med mannen/sambons spermier eller med donerade spermier. Donerade spermier används när behandlingen gäller samkönade kvinnliga par, ensamstående kvinnor eller olikkönade par där mannen saknar egna spermier.

ivf steg för steg

Barnmorskan går igenom hur hormoninjektionerna tas

Inför en IVF-behandling behöver paret, eller kvinnan, genomgå en fertilitetsutredning. Den börjar med ett läkarbesök där både du och din partner får redogöra för era hälsotillstånd, vilka läkemedel ni tar eller har tagit, eventuell rökning eller drogmissbruk och tidigare sjukdomar. Båda parter får ta blodprover. Dessutom undersöks kvinnan med ultraljud, för att utesluta några fysiska orsaker till infertiliteten och även för att undersöka hur stor äggreserven är. För att kunna genomgå IVF får denna inte vara för liten, då det kan bli svårt att få ägg att mogna under behandlingen.

Samtidigt undersöks även mannen. Främst fokuserar man på antal, simförmågan och rörligheten hos spermierna, men man gör även undersökningar för att utesluta att problemen beror på något fysiskt hinder hos mannen.

När fertilitetsutredningen är klar kan paret eller kvinnan boka ett planeringsbesök för att starta en IVF-behandling. Till besöket tas kopior av journaltext och blodprovssvar med för att IVF-läkaren ska kunna ta del av informationen som kommit fram under utredningen.

Hormonbehandling inför IVF

När IVF-läkaren tillsammans med er, bestämt att IVF är den rätta behandlingen att genomgå så följer en hormonbehandling av kvinnan. Det innebär att kvinnan tar kroppsegna hormoner för att stimulera fram fler mogna ägg än normalt vid ägglossningen samtidig som hon får en antagonist för att hindra spontant ägglossning och att man förlorar de stimulerade äggen.

Läkaren kontrollerar sedan storleken på de växande äggblåsorna genom ultraljudsundersökning. I vissa fall kan det bli flera undersökningar, medan det i andra fall räcker med någon enstaka undersökning. När läkaren sedan bedömt att blåsorna är tillräckligt stora ges en sista spruta som innehåller human chorionic gonadotropin (hcg), som gör äggen är redo att plockas ut.

IVF-behandling

I IVF-labbet tar man hand om ägg och spermier.

Äggen tas ut med en tunn nål genom slidväggen. Äggblåsornas vätska förs över till ett provrör som tas om hand av embryologerna som jobbar i IVF-labbet. Samma dag lämnar mannen ett spermaprov som prepareras inför fertilisering. Ägg och spermier läggs i en odlingsskål där befruktningen sker. Om spermierna inte är tillräckligt många, eller har svårigheter att ta sig framåt av egen kraft, kan de injiceras in i ägget. Detta kallas mikroinjektion eller ICSI. Efter några dagars odling av de befruktade äggen återförs det embryo som bedöms ha den högst chans till graviditet.

Viktigt att tänka på

En sak som kan påverka möjligheten att göra en IVF-behandling är kvinnans ålder. Ju äldre kvinnan är desto lägre blir äggreserven samt även äggens kvalitet.  Det är något som är bra att ha i åtanke när ni funderar på att söka för en IVF-behandling.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

2019-11-04T16:09:30+00:00