Insemination av ensamstående kvinnor och samkönade par

Sedan en lagändring skedde 2005 är det möjligt för kvinnliga samkönade par att genomgå insemination i Sverige. Det blev även tillåtet för ensamstående kvinnor att insemineras den första april 2016. Tidigare har enda möjligheten varit att åka utomlands, till exempelvis Danmark för att få behandling, något som kunde bli mycket dyrt och omständligt. Lagändringen för ensamstående kvinnor 2016 innebär en mycket större frihet för de kvinnor som önskar barn men som inte har någon manlig partner.

Insemination

Metoden insemination har funnits länge. Kortfattat går hela processen ut på att man för in spermier i kvinnans livmoder i samband med ägglossning, för att möjliggöra en graviditet. Tekniken används både för ensamstående kvinnor, samkönade kvinnliga par och olikkönade par där mannen saknar, eller har mycket liten, spermieproduktion.

Insemination

Spermier frysförvaras i flytande kväve.

Hur går det till?

Precis som vid alla andra assisterade befruktningar görs först en infertilitetsutredning, även på ensamstående och samkönade par. Detta för att säkerställa att det inte finns några hinder och att det finns chans att lyckas med metoden.

De spermier som ska användas väljs ut ur noggrant testade och utvalda donatorer och prepareras när de förbereds för inseminationen. Det ökar chanserna till graviditet eftersom det avlägsnar orörliga spermier innan de ska föras in i livmodern.

Insemination ensamstående

Spermier analyseras under mikroskop.

Chansen att bli gravid är lite högre än på naturlig väg eftersom tillfället optimeras, genom att ägglossningen prickas in, men det finns förstås inga garantier för att processen ska resultera i graviditet. När man ska genomgå insemination kan det vara bra att vara beredd på att det kan krävas några behandlingsförsök innan det lyckas.

I vissa fall kan kvinnan eller paret vara i behov av IVF (provrörsbefruktning) där man genom hormonstimulering ökar antal mogna ägg i äggstockarna, plockar ut dessa och befruktar i ett IVF-laboratorium för att sedan återföra till livmodern efter några dagars odling. IVF med donerade spermier är tillåtet sedan 1 januari 2019 på landets privata IVF-kliniker. Innan dess var det bara universitetsklinikerna som fick lov att utföra IVF med donerade spermier. Genom denna metod ökas chansen ytterligare till graviditet jämfört med insemination, dock är metoden mer omfattande för patienten. IVF-läkaren ger råd om vilken metod som är mest lämplig för varje patient.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

2019-11-04T16:10:46+00:00