Infertilitetsutredning – psykiska aspekter

Ibland kan det ta lång tid att bli gravid, vilket kan vara en svår period för båda parter. Om det dröjer mer än ett år utan att det lyckas kan man få hjälp genom sjukvården att ta reda på om det finns någon orsak till barnlösheten. Om kvinnan är över 35 år är det bra att söka hjälp redan efter 6 månader. Man kan få hjälp hos sjukhus, gynekologmottagningar eller IVF-kliniker att boka en utredning, även kallat infertilitetsutredning eller fertilitetsutredning.

Tiden då personer genomgår infertilitetsutredning kan ofta vara psykiskt påfrestande. Det kan kännas svårt att efter kanske en lång tid av försök att bli gravida på egen hand, hantera att få svar på vad du redan misstänkt – att en, eller båda, parterna i ert förhållande är infertila. Därför är det viktigt att ni redan från början väljer en klinik som ni känner förtroende för och som kan hjälpa er genom hela processen. Många kliniker erbjuder även kontakt med psykolog eller kurator i samband med utredning och behandling, just för att man under denna period kan ha extra stort behov av att prata med någon utomstående.

Infertilitetsutredning

Om ni känner er osäkra på vilken klinik ni ska välja att göra er infertilitetsutredning hos, så kan ni ringa runt till de olika mottagningarna och se vilken ni tycker ni får störst förtroende för. Sjukvårdspersonal som arbetar med de här frågorna är väl medvetna om att det är en påfrestande tid för patienten att genomgå en utredning.

Oroskänslor för att inte lyckas – fullt naturligt

Känslorna av oro behöver inte nödvändigtvis vara slut bara för att en lyckad IVF-behandling genomförts. Att gå igenom IVF är trots allt en omfattande process till skillnad från en naturlig graviditet och det är viktigt att känna efter hur man mår. Skulle det inträffa ett missfall under graviditeten är det fullt naturligt att det det kan kännas svårt att påbörja en behandling direkt, det kan behövas tid att återhämta sig.

Infertilitetsutredning psykiska aspekter

Det är helt naturligt, och normalt, med den här typen av känslor inför graviditeten. Känner ni, eller någon av er, att ni behöver prata med någon om era känslor så finns det ett flertal olika personer att vända sig till. Under själva processen kan en psykolog eller kurator, knuten till kliniken, hjälpa er.

Senare under graviditeten, om rädslan handlar mer om graviditet och förlossning, kan många landsting erbjuda kontakt med speciella barnmorskor eller psykoterapeuter för den som har mycket ångest eller oro inför sin graviditet och förlossning. Detta kan du efterfråga hos den ansvariga barnmorska som du besöker regelbundet på barnmorskemottagningen/mödravården under graviditeten.

De personer som arbetar inom vården är vana vid den här typen av problem och man behöver inte vara rädd för att tala om hur ni känner även om det kan kännas svårt. Det är en naturlig reaktion på den situation ni befinner i och ni behöver inte lida av det i tysthet.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

2019-11-04T16:11:13+00:00