Fertilitetsbehandling

Fertilitetsbehandling – Hur går det till?

Det finns flera olika typer av fertilitetsbehandling och vilken som används beror på parets bakgrund och hälsohistoria. Innan behandling påbörjas skall föregås av en grundlig utredning och undersökning.

Några snabba råd angående livsstil

I vissa fall är det tillräckligt att se över hälsoläget hos paret i fråga. Det första, och allra viktigaste, är att avstå från rökning. Både aktiv rökning och passiv rökning minskar chanserna att bli gravid och ökar även risken för missfall. Nya studier har även visat att högt alkoholintag, även hos mannen i paret, gör att chanserna till graviditet minskar. Som kvinna bör du dessutom se till att hålla en normal kroppsvikt. Chanserna att bli gravid minskar både om du är överviktig och om du väger för lite. Övervikt hos mannen minskar också chanserna till graviditet på naturlig väg.

Embryologerna i IVF-labbet tar hand om ägg och spermier.

Vilka fertilitetsbehandlingar kan du erbjudas i Sverige?

  • I vissa fall kan behandlingen vara något så enkelt som rådgivning, och om ingen åldersfaktor och inga tydliga orsaker finns är det ofta bra att ge det ytterligare tid.
  • Stimulerad ägglossning: Detta innebär att kvinnan får hormonbehandling, antingen med sprutor eller med tabletter för att framkalla ägglossning. Detta görs i de fall där ägglossningen är problemet, medan övriga variabler fungerar.
  • Insemination med spermier: Detta innebär att spermier, antingen från mannen i förhållandet eller från en donator, sprutas in direkt i livmodern via en tunn plastslang i samband med ägglossningen. Metoden används i första hand vid donation.
  • Donatorinsemination är att donerad sperma inseminerar en mottagande kvinna. Orsaken kan vara avsaknad av spermier, ensamstående eller samkönad relation.
  • Provrörsbefruktning, eller In Vitro Fertilisering (IVF): IVF är idag en ganska enkel och standardiserad behandling där kvinnan först stimuleras med hormoner för att framkalla mognad hos äggceller i äggstockarna. De mogna äggen sugs ut ungefär som vid ett vanligt blodprov. Hormonerna gör att många ägg mognar och ligger löst i äggblåsorna i äggstocken. Genom att tömma äggblåsan är det ganska enkelt att få med ägget. Mannen får samtidigt lämna ett spermaprov. Befruktningen sker i en näringslösning genom att spermier och ägg sammanförs i ett ”provrör”. Efter två dagar kan embryoutvecklingen bedömas och de som utvecklas bra kan sättas tillbaka in i livmodern. I Sverige måste dit finnas särskilda skäl att sätta in mer än ETT embryo. Överblivna embryo kan sparas genom att man fryser dem i flytande kväve (-196 C)
  • Provrörsbefruktning med äggdonation: Går till precis som ovan men äggen kommer då från en donator och inte från kvinnan själv.
  • Kirurgisk behandling: Denna behandling är inte särskilt vanlig, men kan bli nödvändig om kvinnan har några skador eller missbildningar på exempelvis äggstockar eller äggledare. Det kan även vara nödvändigt om kvinnan har endometrios eller olika förändringar i livmodern.

    Läkare och embryolog förbereder inför återföring av embryo

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

2019-11-04T16:18:40+00:00