Embryo – dess utveckling

De två cellerna som ska bilda embryot är från början två helt separata könsceller, ett ägg och en spermie.  Vid befruktningen smälter de samman och deras DNA (arvsanlag) bildar en gemensam cellkärna. Efter många celldelningar, utveckling och tillväxt bildas en fungerande människa. Det är en komplicerad process och det är inte konstigt att detta tar lite tid. Den period som kallas för embryostadiet innebär tiden från att befruktning sker och fram till åttonde graviditetsveckan. Efter vecka 8 följer det som kallas för fosterstadiet. Graviditeten brukar vara i ungefär 40 veckor totalt.

embryo

Förstorad bild som visar ett embryo och dess utveckling.

Första delningen

Befruktningen sker i kvinnans äggledare efter att ett ägg lossat från äggledaren och transporteras i riktning mot livmodern. Spermier simmar från livmodern in i äggledaren och när de möter ägget smälter de samman och bildar en gemensam cell. När en spermie kommit igenom cellmembranet förändras det yttre skiktet och förhindrar att fler spermier kan komma in.

Denna första, befruktade, cell kallas för en zygot och genomgår sin allra första celldelning efter ca 24 timmar. Celldelningen fortsätter i äggledaren några dagar, samtidigt som embryot flyttas nedåt mot livmodern för att senare fästa in i livmoderslemhinnan.

Kroppen börjar bildas

Efter ungefär 4 dagar når embryot, som nu kallas morula, fram till livmoderhålan. Här utvecklas embryot till en blastocyst under 5:e dagen, vilket innebär att två typer av celler bildats – inre cellmassan som kommer bilda själva fostret, samt ett yttre cellager som kommer bilda moderkaka och fosterhinnor. Runt embryot finns ett skyddande skal som embryot nu tar sig ut igenom för att implantera, vilket innebär att fästa in i livmoderns slemhinna. I samband med implantationen kan kvinnan märka av en lite blödning, vilken är helt ofarlig.

Efter detta kommer en period av snabb celldelning där grunden läggs för kroppen och efter en tid bildas små knoppar som senare kommer att utvecklas till armar och ben. Celler bildar en ytterhud runt embryot. Denna kommer med tiden att utvecklas till riktig hud med hårsäckar, talgkörtlar och allt annat som utgör huden hos det färdigutvecklade barnet.

Första rörelserna

Nu utvecklas även ryggraden och det som ska bli bröstkorg och de andra inre vävnaderna som muskler och ben. Fem veckor efter befruktning gör embryot sina allra första rörelser även om dessa inte uppfattas av mamman. De första fosterrörelserna brukar kännas någon gång kring vecka 18 till 22.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

2019-11-04T16:20:11+00:00