Barnlöshetsutredning

En barnlöshetsutredning syftar till att undersöka förutsättningarna att kunna bli gravid på egen hand. Många gånger hittar läkaren inga fel, andra gånger finns det uppenbara förklaringar. Det är sällan att resultaten är definitiva. Det finns en gråskala och det är sällan svart eller vitt. Utredningen skall ge svar på era möjligheter att uppnå graviditet på egen hand eller om det finns skäl att gå vidare med behandling. Ofrivillig barnlöshet är ofta påfrestande för drabbade och barnlöshetsutredningen är en känslig fas som många kan känna osäkerhet inför.

Barnlöshetsutredning

Ett inledande samtal är en del i barnlöshetsutredningen.

När ska du söka?

Som regel bör man ha försökt att få barn på naturlig väg under minst ett år innan man startar en barnlöshetsutredning. Eftersom fertiliteten avtar med åldern, kan barnlöshetsutredningen starta redan efter 6 månader när kvinnan är över 35 år. Om du vet att det finns andra tydliga skäl tex utebliven ägglossning eller mens finns anledning att söka direkt för att få hjälp.

Barnlöshetsutredning

Exempel på ett steg i barnlöshetsutredningen.

Var söker du hjälp?

Barnlöshetsutredningar utförs av specialister inom gynekologi. Har du ingen fast gynekolog, kan du vända dig till närmsta kvinnoklinik för att få hjälp. Det finns väldigt mycket information på internet, och det gäller att vara källkritisk eftersom många som skriver om ämnet är känslomässigt engagerade. Det finns många missförstånd som tenderar att växa till sanningar. Ett råd är att andra personers berättelser inte gäller för er. Barnlöshetsutredningen utgår alltid från varje enskilt fall och det finns många olika skäl till varför graviditeten låter vänta på sig.

Hur går en barnlöshetsutredning till?

Vid barnlöshetsutredningen kommer ni båda att bli ombedda att berätta er bakgrundshistoria. Denna omfattar eventuella sjukdomar, genomgångna operationer och läkemedel ni äter. Därefter följer en gynekologisk- och ultraljudsundersökning av kvinnans livmoder och äggledare, och mannen får lämna spermaprov. Provtagningar för hormoner och infektioner görs parallellt.

Som fingervisning kan man säga att hos ungefär en tredjedel beror barnlösheten på något problem hos mannen, i ytterligare en tredjedel beror det på kvinnan. Resterande tredjedel kan ingen orsak påvisas, även efter en grundlig undersökning när barnlösheten varat i 2 år.

Det viktiga är att utredningen avslutas med ett möte där det finns tid för reflexioner och chans för er att ställa frågor. När utredningen summeras bör ni gemensamt med läkaren få möjlighet att diskutera er framtida strategi för att öka era möjligheter att få barn.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

2019-11-04T16:21:00+00:00