Äggmognadsspruta biverkningar

Olikkönade och samkönade kvinnliga par samt ensamstående kvinnor som har en barnönskan, kan välja IVF som behandlingsmetod för att få chans att bli föräldrar/förälder. IVF kallas också provrörsbefruktning och innebär att ägg befruktas utanför kroppen med mannens eller donerade spermier. Efter det återförs ett befruktat ägg in i livmodern.

Det finns också andra typer av fertilitetsbehandlingar. Ett vanligt exempel är insemination, som är en enklare typ av behandling där äggen inte tas ut, utan där spermierna istället förs in i livmodern och befruktar ägget som lossat från äggstocken.

Äggmognadsspruta biverkningar

Hormoner

Insemination sker ofta i naturlig cykel, vilket innebär att den naturliga ägglossningen prickas in med hjälp av ägglossningstest. Ibland kan en lättare form av hormonstimulering behövas för att kunna genomgå insemination.

Vid IVF genomgår kvinnan en hormonstimulering under ungefär två veckor för att få omkring tio ägg att mogna i äggstockarna. När IVF-läkaren bedömer att äggen nått rätt stadium i utvecklingen planeras för ägguttaget. Inför ägguttaget, närmare bestämt 36 timmar innan, får kvinnan ta en äggmognadsspruta som innehåller hormonet progesteron för att få äggen att genomgå den sista delen i mognadsprocessen. Ägguttaget sker på kliniken innan spontan ägglossning sker.

Äggmognadsspruta biverkningar

Biverkningar

Det är ovanligt med biverkningar vid användning av äggmognadssprutan. Ibland kan dock vissa känna av huvudvärk eller illamående, samt att huden kan bli irriterad vid injektionsstället. Har man symptom och är osäker på vad det beror på är det viktigt att kontakta sin klinik för mer information.

I samband med hormonstimulering kan kvinnan ibland drabbas av OHSS – Ovariellt hyperstimuleringssyndrom. Detta är ovanligt, men sker ibland hos vissa kvinnor på grund av att äggstockarna reagerar för starkt på hormonstimuleringen. Om en kvinna visar sig ha hög risk för OHSS kan ibland läkaren välja att ge en annan typ av äggmognadsspruta än den som oftast används, då dessa sprutor kan ha olika påverkan gällande just överstimulering.

Vill du bli kontaktad gällande behandling pga barnlöshet?

2019-11-04T15:39:31+00:00